გადაწყვეტილება ტენდერის შედეგის შესახებ - “ზუგდიდში სპორტული კომპლექსის მშენებლობის (დარჩენილი სამუშაოები)“

10 ნოემბერი 2022