გადაწყვეტილება ტენდერის შედეგის შესახებ - “თელავის ისტორიულ ბორცვებს შორის ტურისტული მარშრუტებისა და საზოგადოებრივ-რეკრეაციული სივრცეების რეაბილიტაცია“

2 მარტი 2022