გადაწყვეტილება ტენდერის შედეგის შესახებ - “მესტიის დასახლებაში ლაღამის უბნის რებილიტიცია“

22 თებერვალი 2022