შეტყობინება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - ქ. ქუთაისში, დავით კაკაბაძის სახელობის ხელოვნების გალერეას რეაბილიტაციისა და ადაპტაციისათვის დეტალური საპროექტო დოკუმენტაციის მოსამზადებლად

15 ოქტომბერი 2021