გადაწყვეტილება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - “ახალციხეში სპორტული კომპლექსის მშენებლობა“

27 თებერვალი 2021