მოწვევა ინტერესის გამოხატვაზე - რეგიონული განვითარების მესამე პროექტის შედეგების მონიტორინგისა და შეფასების მიზნით - ფაზა 2 საკონსულტაციო მომსახურება

გამოქვეყნებულია: 16 ივლისი 2020    /    ძალაშია: 7 აგვისტო 2020

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული განვითარების მესამე პროექტის (RDP III) განსახორციელებლად. საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აღნიშნული პროექტის (RDP3) ფარგლებში იწვევს კომპანიებს რეგიონული განვითარების მესამე პროექტის შედეგების მონიტორინგისა და შეფასების მიზნით - ფაზა 2 საკონსულტაციო მომსახურების გასაწევად.

 

დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ ვებ-გვერდის ინგლისური ვერსია:


Request for Expression of Interest- Monitoring and Evaluation Final.pdf

 

RDP_3_Monitoring_and_Evaluation_TOR.pdf