ეკონომისტი/ფინანსური ანალიტიკოსი შერჩევა

გამოქვეყნებულია: 6 ივლისი 2020    /    ძალაშია: 27 ივლისი 2020

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების მეორე პროექტის (SRMIDP) განსახორციელებლად. საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აპირებს აღნიშნული პროექტის ფარგლებში  ეკონომისტი/ფინანსური ანალიტიკოსი (ინდივიდუალური კონსულტანტი) შერჩევას.

 

დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ ინგლისური ვერსია: მოწვევა ინტერესის გამოხატვაზე და ტექნიკური დავალება.   

 

განაცხადის შემოტანის ბოლო ვადაა 2020 წლის 27 ივლისის 17:00 საათი.

 

Request for Expression of Interest - ENG - Local Consultant - Economist.pdf

 

EconomicFinancialAnalystFinal_TOR.PDF