ინდივიდუალური კონსულტანტის - ინჟინრის შერჩევა

გამოქვეყნებულია: 3 ივნისი 2020    /    ძალაშია: 2 ივლისი 2020

 შერჩევის № IBRD/I2Q/CS/IC/05-2019

საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი, პროექტის „ინოვაციები, ინკლუზიური განათლება და ხარისხი“ (I2Q) ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით, იწვევს ინდივიდუალურ კონსულტანტებს ინტერესის გამოსახატავად შემდეგი მომსახურების გასაწევად: ინჟინერი.

დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ ინგლისური ვერსია: მოწვევა და ტექნიკური დავალება

განაცხადის შემოტანის ბოლო ვადაა 2020 წლის 25 ივნისი, 17:00 საათი.

ToR.pdf

ExpressionofnterestLocalConsultantENGINEER.pdf

REoI_Addendum #1.pdf