მოწვევა ინტერესის გამოხატვაზე

გამოქვეყნებულია: 15 აგვისტო 2017    /    ძალაშია: 4 სექტემბერი 2017

საქართველოს მთავრობამ გამოყო თანხა ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრის მშენებლობისთვისთვის“ საპროექტო მომსახურების შესყიდვის მიზნით. (საქართველოს მთავრობის განკარგულება #1666, დათარიღებული 10 აგვისტო, 2017 წელი).

 

 

საკონსულტაციო მომსახურება ითვალისწინებს საინჟინრო-საპროექტო მომსახურების გაწევას.

 

 

დამატებითი ინფორმაციისთვის, გთხოვთ იხილოთ მოწვევა ინტერესის გამოხატვაზე, ინგლისურ ენაზე:

 

 

Request for Expression of Interest -- “Infectious Pathology, HIV and Clinical Immunology Scientific-Practical Center” 

  

ToR  for hospital