დაბა სტეფანწმინდაში ალექსანდრე ყაზბეგის სახელობის ისტორიული მუზეუმის კომპლექსის რეაბილიტაციის პროექტი, მეორე ფაზა

21 ივნისი 2019
მუნიციპალიტეტი: ყაზბეგი
დონორი: WB

ქვე-პროექტი ხორციელდება საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ რეგიონული განვითარების მესამე პროექტის ფარგლებში (RDP 3), რომელიც მიმდინარეობს მსოფლიო ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით. ქვე-პროექტი ითვალისწინებს დაბა სტეფანწმინდაში ალექსანდრე ყაზბეგის სახელობის ისტორიული მუზეუმის კომპლექსში შემავალი სამი შენობის - ისტორიული მუზეუმის შენობის, ალ. ყაზბეგის სახლ-მუზეუმისა და ნიკოლოზ ყაზბეგის (ალ. ყაზბეგის ბიძა) სახლის რეაბილიტაციას, ასევე მუზეუმის ეზოს კეთილმოწყობას.

 

ქვე-პროექტის ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების მართვის გეგმა ხელმისაწვდომია: საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის ოფისში - ქ. თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზირი N150;

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერია - დაბა სტეფანწმინდა, ალ. ყაზბეგის #2

საკონტაქტო პირები:

 

-  ნუცა გუმბერიძე, მგფ ბენეფიციარებთან ურთიერთობის სპეციალისტი

   მობ: +995 598 88 20 19, ელ.ფოსტა: feedback@mdf.org.ge

 

-დიმიტრი შიოლაშვილი, ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურისა და სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი,

 მობ: 591993137, ელ-ფოსტა: mito.shiolashvili@gmail.com).


ER_Stepantsminda museum_II phase-ge-21.06.2019.pdf