ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების მართვის გეგმის საჯარო განხილვა ქვე-პროექტისათვის - "შადრევნის რეაბილიტაცია წყალტუბოს პარკში"

1 ივნისი 2018
მუნიციპალიტეტი: წყალტუბო
დონორი: WB

 2018 წლის 8 ივნისს 14:30 საათზე, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს შენობაში (მისამართი: ქ. წყალტუბო რუსთაველის ქუჩა N25) გაიმართება ქვე-პროექტის - შადრევნის რეაბილიტაცია წყალტუბოს პარკში“, ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების მართვის გეგმისა და სოციალური ანგარიშვალდებულების საჯარო განხილვა.

 

ქვე-პროექტი ხორციელდება საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ მეორე რეგიონული განვითარების პროგრამის (RDP 2) ფარგლებში, რომელიც მიმდინარეობს მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით. ქვე-პროექტი ითვალისწინებს წყალტუბოს პარკში შადრევნის სრულ რეაბილიტაციას და დამატებითი ფუნქციების მატარებელი სისტემების მონტაჟს.

 

ქვე-პროექტის ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების მართვის გეგმა ხელმისაწვდომია მუნიციპალური განვითარების ფონდის ვებ-გვერდზე, ასევე შემდეგ მისამართებზე:

    -    საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის ოფისში - ქ. თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზირი N150;

      -     წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია, მისამართი: ქ. წყალტუბო რუსთაველის ქუჩა N25

 

 

საკონტაქტო პირები:

 

-  ნუცა გუმბერიძე, მგფ ბენეფიციარებთან ურთიერთობის სპეციალისტი

მობ: +995 598 88 20 19, ელ.ფოსტა: feedback@mdf.org.ge

 

          -   მალხაზ ჩხეიძე წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურული განვითარებისა და კეთილმოწყობის განყოფილების  უფროსი

მობ: +995 595 95 96 01, ელ-ფოსტა: malkhazchkheidze@gmail.com

 

 

EMP_Tskaltubo fountain_for disclosure_geo