ტენდერის შედეგები

25 მარტი 2022

ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბაკურიანის რეკრეაციულ პარკში

ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბაკურიანის რეკრეაციულ პარკში - №IBRD/RDPIII/CW/NCB/45-2021
24 მარტი 2022

შეტყობინება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - კორპორატიული განვითარების პროგრამა და სატრანსპორტო რეფორმის კვლევა

შეტყობინება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - კორპორატიული განვითარების პროგრამა და სატრანსპორტო რეფორმის კვლევა (EBRD/GUTEP/CS/QCBS/01-2020)