ტენდერის შედეგები

9 თებერვალი 2024

გადაწყვეტილება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - მცხეთის მუზეუმის ტექნიკა - IBRD/RDPIII/G/NCB/07-2023

გადაწყვეტილება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - მცხეთის მუზეუმის ტექნიკა - IBRD/RDPIII/G/NCB/07-2023
24 იანვარი 2024

შეტყობინება ტენდერის შედეგის შესახებ - ქალაქ ტყიბულის N1 საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია

სატენდერო წინადადებების წარმოდგენის მოთხოვნის ნომერი (RFB) No: # IBRD/I2Q/CW/NCB/13-2023
24 იანვარი 2024

შეტყობინება ტენდერის შედეგის შესახებ - დაბა აგარის საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია

სატენდერო წინადადებების წარმოდგენის მოთხოვნის ნომერი (RFB) No: # IBRD/I2Q/CW/NCB/11-2023-2