ტენდერის შედეგები

19 ოქტომბერი 2020

შეტყობინება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - აბასთუმნის ობსერვატორიისათვის კომპიუტერული ტექნიკის, ქსელური და აუდიო სისტემის მოწყობილობების და აქსესუარების მიწოდება - RDP3

შეტყობინება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - აბასთუმნის ობსერვატორიისათვის კომპიუტერული ტექნიკის, ქსელური და აუდიო სისტემის მოწყობილობების და აქსესუარების მიწოდება - RDP3
13 ოქტომბერი 2020

გადაწყვეტილება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - ქ. გორში, მოსკოვის ქ. მიმდებარედ 180 ბავშვზე გათვლილი საბავშვო ბაღის მშენებლობა (კონტრაქტის # EIB/MIMP/W/NCB/94-2020)

გადაწყვეტილება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - ქ. გორში, მოსკოვის ქ. მიმდებარედ 180 ბავშვზე გათვლილი საბავშვო ბაღის მშენებლობა (კონტრაქტის # EIB/MIMP/W/NCB/94-2020)