ტენდერის შედეგები

10 მაისი 2021

მცხეთის არქეოლოგიური მუზეუმისათვის ციფრული ტექნიკის და სხვა აქსესუარების მიწოდება

კოტირების/კონტრაქტის საიდენტიფიკაციო ნომერი: IBRD/RDPIII/G/SH/03-2020-2-2