ტენდერის შედეგები

19 თებერვალი 2024

გადაწყვეტილება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - : ქალაქ ქუთაისის N28 საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია

გადაწყვეტილება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - : ქალაქ ქუთაისის N28 საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია
9 თებერვალი 2024

გადაწყვეტილება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - მცხეთის მუზეუმის ტექნიკა - IBRD/RDPIII/G/NCB/07-2023

გადაწყვეტილება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - მცხეთის მუზეუმის ტექნიკა - IBRD/RDPIII/G/NCB/07-2023