გადაწყვეტილება ტენდერის შედეგის შესახებ - “საბავშვო ბაღების მშენებლობა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში, სოფლებში ჭიაური და ჭაბუკიანი“

4 ივნისი 2021