შეტყობინება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - ზედამხედველობის საკონსულტაციო მომსახურება თელავისა და წყალტუბოს ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობებისათვის

29 მარტი 2021