შეტყობინება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - რეგიონალური განვითარების მესამე პროექტი (RDPIII) პროექტის ნომერი: P150696

22 აპრილი 2019

შეტყობინება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - რეგიონალური განვითარების მესამე პროექტი (RDPIII) პროექტის ნომერი: P150696

 
No. IBRD/RDPIII/G/DC/01-2019