გადაწყვეტილება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - "საკონსულტაციო მომსახურება პროექტის შედეგების მონიტორინგისა და შეფასებისათვის, ფაზა 2."

11 აპრილი 2019