შეტყობინება ტენდერის შეწყვეტის შესახებ - „ქ. თბილისში #114 საჯარო სკოლის რეაბილიტაციის, რეკონსტრუქციისა და ენერგოეფექტურობის გაზრდის მიზნით დეტალური დიზაინის მომზადება“

1 აპრილი 2019