მიმდინარე ტენდერები

გამოქვეყნებულია: 11 ივლისი 2024    /    ძალაშია: 25 აგვისტო 2024

NAT240013710 ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში, Design-Build მეთოდით, ლენტეხის მუნიციპალიტეტის დაბა ლენტეხში 75 ბავშვზე გათვლილი საბავშვო ბაღის მშენებლობისათვის დეტალური საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადების და დეტალური საპროექტო დოკუმენტაციის საფუძველზე, სამშენებლო სამუშაოების შესრულების შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს - NAT240013710 ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში, Design-Build მეთოდით, ლენტეხის მუნიციპალიტეტის დაბა ლენტეხში 75 ბავშვზე გათვლილი საბავშვო ბაღის მშენებლობისათვის დეტალური საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადების და დეტალური საპროექტო დოკუმენტაციის საფუძველზე, სამშენებლო სამუშაოების შესრულების შესყიდვის მიზნით.
გამოქვეყნებულია: 8 ივლისი 2024    /    ძალაშია: 22 ივლისი 2024

NAT240013349 ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში, Design-Build მეთოდით, ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ხიხაძირის და სოფელ ოქრუაშვილების საბავშვო ბაღების რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციისთვის დეტალური პროექტის მომზადების და მის საფუძველზე შესაბამისი სამუშაოების შესრულების შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს - NAT240013349 ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში, Design-Build მეთოდით, ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ხიხაძირის და სოფელ ოქრუაშვილების საბავშვო ბაღების რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციისთვის დეტალური პროექტის მომზადების და მის საფუძველზე შესაბამისი სამუშაოების შესრულების შესყიდვის მიზნით.
გამოქვეყნებულია: 8 ივლისი 2024    /    ძალაშია: 22 ივლისი 2024

NAT240013347 ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში, Design-Build მეთოდით, შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბარათაულის და სოფელ ბუთურაულის ბაგა-ბაღების რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციისთვის დეტალური პროექტის მომზადების და მის საფუძველზე შესაბამისი სამუშაოების შესრულების შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს - NAT240013347 ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში, Design-Build მეთოდით, შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბარათაულის და სოფელ ბუთურაულის ბაგა-ბაღების რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციისთვის დეტალური პროექტის მომზადების და მის საფუძველზე შესაბამისი სამუშაოების შესრულების შესყიდვის მიზნით.
გამოქვეყნებულია: 5 ივლისი 2024    /    ძალაშია: 7 აგვისტო 2024

„განახლებული რეგიონები“ ფარგლებში, Design-Build მეთოდით, სარეაბილიტაციო-სამშენებლო ობიექტებისათვის (ადიგენის, ასპინძის, ნინოწმინდის, ბორჯომის, ახალქალაქის, ახალციხის მუნიციპალიტეტები) დეტალური საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადების და დეტალური საპროექტო დოკუმენტაციის საფუძველზე შესაბამისი სამუშაოების შესრულების შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს - NAT240013234 საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 26 აპრილის N185 დადგენილებით დამტკიცებული სახელმწიფო პროგრამის - „განახლებული რეგიონები“ ფარგლებში, Design-Build მეთოდით, სარეაბილიტაციო-სამშენებლო ობიექტებისათვის (ადიგენის, ასპინძის, ნინოწმინდის, ბორჯომის, ახალქალაქის, ახალციხის მუნიციპალიტეტები) დეტალური საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადების და დეტალური საპროექტო დოკუმენტაციის საფუძველზე შესაბამისი სამუშაოების შესრულების შესყიდვის მიზნით.
გამოქვეყნებულია: 4 ივლისი 2024    /    ძალაშია: 5 აგვისტო 2024

SPA240000907 ადიგენის მუნიციპალიტეტის დაბა აბასთუმანში ელექტრომობილების დამტენების მიწოდება-მონტაჟის, შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობის და გაშვება-გამართვის სამუშაოებისა და მომსახურების შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს - SPA240000907 ადიგენის მუნიციპალიტეტის დაბა აბასთუმანში ელექტრომობილების დამტენების მიწოდება-მონტაჟის, შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობის და გაშვება-გამართვის სამუშაოებისა და მომსახურების შესყიდვის მიზნით.
გამოქვეყნებულია: 21 ივნისი 2024    /    ძალაშია: 23 ივლისი 2024

NAT240012300 თბილისი-წითელი ხიდის (აზერბაიჯანის საზღვარი) ს-4 საავტომობილო გზის თბილისი-რუსთავის 2-ე მონაკვეთის მშენებლობა/მოდერნიზაციისათვის ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთებისა და დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს - NAT240012300 თბილისი-წითელი ხიდის (აზერბაიჯანის საზღვარი) ს-4 საავტომობილო გზის თბილისი-რუსთავის 2-ე მონაკვეთის მშენებლობა/მოდერნიზაციისათვის ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთებისა და დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვის მიზნით.
გამოქვეყნებულია: 19 ივნისი 2024    /    ძალაშია: 19 ივლისი 2024

თბილისის N120 საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისგან (The World Bank) დაფინანსება „ინოვაციები, ინკლუზიური განათლება და ხარისხი“ (I2Q) პროექტის განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: თბილისის N120 საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია #IBRD/I2Q/CW/NCB/20-2024
გამოქვეყნებულია: 11 აპრილი 2023    /    ძალაშია: 11 აპრილი 2028

შესყიდვის ზოგადი შეტყობინება - შენობებში მწვანე ინვესტიციების პროექტი

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი გეგმავს ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის (EBRD) მიერ გამოყოფილი 40 მილიონი ევროს ოდენობის სესხისა და ევროკავშირის სამეზობლო საინვესტიციო პლატფორმის მიერ გამოყოფილი 10 მილიონი ევროს ოდენობის გრანტის გამოყენებას საქართველოს საზოგადოებრივი დანიშნულების შენობების ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესებისა და რეაბილიტაციის მიზნით.