ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში, Design-Build მეთოდით, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ გეგუთის საბავშვო ბაღის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციისთვის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის საფუძველზე შესაბამისი სამუშაოების შესრულების სახელმწიფო შესყიდვა

გამოქვეყნებულია: 14 სექტემბერი 2023    /    ძალაშია: 27 სექტემბერი 2023
სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს - NAT230018804 ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში, Design-Build მეთოდით, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ გეგუთის საბავშვო ბაღის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციისთვის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის საფუძველზე შესაბამისი სამუშაოების შესრულების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით.
 
შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 2023 წლის 14 სექტემბერი
 
წინადადებების მიღება იწყება: 2023 წლის 24 სექტემბერი
 
წინადადებების მიღება მთავრდება: 2023 წლის 27 სექტემბერი, 14:30 საათი
 
პრეისკურანტის სავარაუდო ღირებულება: 1,830,175.19 ლარი დღგ-ს გარეშე
შესყიდვის ობიექტის სახელშეკრულებო ღირებულება: 2,337,000.00 ლარი დღგ-ს ჩათვლით
 
 
დეტალური ინფორმაციის გასაცნობად გთხოვთ გამოიყენოთ შემდეგი ბმული: