მიმდინარე ტენდერები

გამოქვეყნებულია: 27 სექტემბერი 2022    /    ძალაშია: 8 ნოემბერი 2022

მესტიის დასახლებაში ლაღამის უბნის რებილიტიცია

კონტრაქტის/ტენდერის: LCIP/CW/017-1-2022

საქართველოს მთავრობამ მიიღო სესხი აზიის განვითარების ბანკისგან (the Asian Development Bank) „საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა თანაბარი განვითარებისთვის“ პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებლად და ამ სახსრების ნაწილი გამოყენებული იქნება მესტიის დასახლებაში ლაღამის უბნის რებილიტიციის განსახორციელებლად.
გამოქვეყნებულია: 19 სექტემბერი 2022    /    ძალაშია: 11 ოქტომბერი 2022

NAT220019244, მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩანახჩის (ს/კ 83.17.02.284) 60 მოსწავლეზე გათვლილი საჯარო სკოლის სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს _ NAT220019244, მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩანახჩის (ს/კ 83.17.02.284) 60 მოსწავლეზე გათვლილი საჯარო სკოლის სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვაზე.
გამოქვეყნებულია: 19 სექტემბერი 2022    /    ძალაშია: 17 ოქტომბერი 2022

„დმანისის მუნიციპალიტეტში, წყლის მაგისტრალური მილსადენებისა და სათავე ნაგებობების მშენებლობა“

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების მეორე პროექტის დამატებითი დაფინანსების განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: „დმანისის მუნიციპალიტეტში, წყლის მაგისტრალური მილსადენებისა და სათავე ნაგებობების მშენებლობა“- SRMIDP-AF/CW/NCB/13-2022.
გამოქვეყნებულია: 15 სექტემბერი 2022    /    ძალაშია: 27 ოქტომბერი 2022

სპორტული კომპლექსის მშენებლობა ახალციხეში (დარჩენილი სამუშაოები)

კონტრაქტის/ტენდერის: LCIP/CW/05a

საქართველოს მთავრობამ მიიღო სესხი აზიის განვითარების ბანკისგან (Asian Development Bank) „საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა თანაბარი განვითარებისთვის“ პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებლად და ამ სახსრების ნაწილი გამოყენებული იქნება ქ. ახალციხეში სპორტული კომპლექსის მშენებლობის (დარჩენილი სამუშაოები) განსახორციელებლად.
გამოქვეყნებულია: 15 სექტემბერი 2022    /    ძალაშია: 27 ოქტომბერი 2022

სპორტული კომპლექსის მშენებლობა ზუგდიდში (დარჩენილი სამუშაოები)

კონტრაქტის/ტენდერის: LCIP/CW/04a

საქართველოს მთავრობამ მიიღო სესხი აზიის განვითარების ბანკისგან (the Asian Development Bank) „საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა თანაბარი განვითარებისთვის“ პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებლად და ამ სახსრების ნაწილი გამოყენებული იქნება ქ. ზუგდიდში სპორტული კომპლექსის მშენებლობის (დარჩენილი სამუშაოები) განსახორციელებლად.
გამოქვეყნებულია: 9 სექტემბერი 2022    /    ძალაშია: 3 ოქტომბერი 2022

ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში, Design-Build მეთოდით, ქალაქ სამტრედიაში 450 მოსწავლეზე გათვლილი საჯარო სკოლის მშენებლობისათვის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების და დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის საფუძველზე სამშენებლო სამუშაოების შესრულების სახელმწიფო შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს - NAT220018494 ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში, Design-Build მეთოდით, ქალაქ სამტრედიაში 450 მოსწავლეზე გათვლილი საჯარო სკოლის მშენებლობისათვის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების და დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის საფუძველზე სამშენებლო სამუშაოების შესრულების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით.
გამოქვეყნებულია: 8 სექტემბერი 2022    /    ძალაშია: 30 სექტემბერი 2022

NAT220018464, გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნორიოს საჯარო სკოლის (ს/კ 81.09.17.047) და სოფელ ჯანდარის საჯარო სკოლის (ს/კ 81.19.03.120) სარეაბილიტაციო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს - NAT220018464, გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნორიოს საჯარო სკოლის (ს/კ 81.09.17.047) და სოფელ ჯანდარის საჯარო სკოლის (ს/კ 81.19.03.120) სარეაბილიტაციო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა.

დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული შესყიდვის ბმული: