აბასთუმნის ობსერვატორიისათვის კომპიუტერული ტექნიკის, ქსელური და აუდიო სისტემის მოწყობილობების და აქსესუარების მიწოდება

გამოქვეყნებულია: 3 სექტემბერი 2020    /    ძალაშია: 18 სექტემბერი 2020

 მოწვევა ფასთა კოტირებაზე #IBRD/RDPIII/G/SH/05-2020

 

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული  განვითარების მესამე პროექტი (RDP3) განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვისაბასთუმნის ობსერვატორიისათვის კომპიუტერული ტექნიკის, ქსელური და აუდიო სისტემის მოწყობილობების და აქსესუარების მიწოდება.

 

ლოტი 1 - კომპიუტერული ტექნიკის და ქსელური მოწყობილობების მიწოდება და მოწყობა IBRD/RDPIII/G/SH/05-2020-L1

ლოტი 2 - ვიდეო და აუდიო სისტემის მოწყობილობების მიწოდება და მოწყობა - IBRD/RDPIII/G/SH/05-2020-L2

 

დეტალური ინფორმაცია იხილეთ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის შემდეგ ბმულზე:

tenders.procurement.gov.ge/public/