გარემოს დაცვის სპეციალისტის შერჩევა

გამოქვეყნებულია: 1 ივლისი 2020    /    ძალაშია: 22 ივლისი 2020

 საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების მეორე პროექტის (SRMIDP) განსახორციელებლად. საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აპირებს აღნიშნული პროექტის ფარგლებში  გარემოს დაცვის სპეციალისტის (ინდივიდუალური კონსულტანტი) შერჩევას.

 

დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ ინგლისური ვერსია: მოწვევა ინტერესის გამოხატვაზე და ტექნიკური დავალება.  

 

განაცხადის შემოტანის ბოლო ვადაა 2020 წლის 22 ივლისის 17:00 საათი.

 

Request for Expression of Interest - Environmental Consultant.pdf

 

EnvironmentalConsultant_Final TOR_SRMIDP.pdf