ავტობუსებისა და შესაბამისი მომსახურების შესყიდვა

გამოქვეყნებულია: 21 ოქტომბერი 2019    /    ძალაშია: 18 დეკემბერი 2019

 კონტრაქტის/ტენდერის #: EBRD/GUTEP/G/01-2019


საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდმა მიიღო დაფინანსება  ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკისგან (EBRD) საქართველოს ურბანული ტრანსპორტის გაუმჯობესების პროგრამის (GUTEP) განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: ავტობუსებისა და შესაბამისი მომსახურების შესყიდვა. პროექტი ითვალისწინებს საქართველოს ექვსი მუნიციპალიტეტისთვის - ქუთაისის, გორის, თელავის, ზუგდიდის, რუსთავისა და ფოთისთვის ახალი ავტობუსების შესყიდვას.

დეტალური ინფორმაცია იხილეთ შემდეგ ბმულზე:

 

EBRD-GUTEP-G-01-2019_IFT.PDF