დასრულებული ტენდერები

გამოქვეყნებულია: 25 აგვისტო 2021    /    დასრულებული: 23 სექტემბერი 2021

NAT210016433 ქ. ბორჯომის N4 ( ხანძთელის ქ.35) საჯარო სკოლის (ს/კ № 64.23.04.005) რეაბილიტაციის სახელმწიფო შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს NAT210016433.
ქ. ბორჯომის N4 ( ხანძთელის ქ.35) საჯარო სკოლის (ს/კ № 64.23.04.005) რეაბილიტაციის სახელმწიფო შესყიდვა.
გამოქვეყნებულია: 20 აგვისტო 2021    /    დასრულებული: 10 სექტემბერი 2021

გორის მუნიციპალიტეტში, გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის მშენებლობის სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს - NAT210016124 გორის მუნიციპალიტეტში, გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის მშენებლობის სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით.
გამოქვეყნებულია: 13 აგვისტო 2021    /    დასრულებული: 13 სექტემბერი 2021

საბავშვო ბაღის მშენებლობა აგარაში (ახალციხე)

კონტრაქტის/ტენდერის: LCIP/CW/08-2021

საქართველოს მთავრობამ მიიღო სესხი აზიის განვითარების ბანკისგან (the Asian Development Bank) „საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა თანაბარი განვითარებისთვის“ პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებლად და ამ სახსრების ნაწილი გამოყენებული იქნება საბავშვო ბაღის სამშენებლო სამუშაოების განსახორციელებლად აგარაში (ახალციხე).
გამოქვეყნებულია: 11 აგვისტო 2021    /    დასრულებული: 10 სექტემბერი 2021

საბავშვო ბაღის მშენებლობა წინწყაროში (თეთრიწყარო)

კონტრაქტის/ტენდერის: LCIP/CW/14-2021

საქართველოს მთავრობამ მიიღო სესხი აზიის განვითარების ბანკისგან (the Asian Development Bank) „საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა თანაბარი განვითარებისთვის“ პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებლად და ამ სახსრების ნაწილი გამოყენებული იქნება საბავშვო ბაღის სამშენებლო სამუშაოების განსახორციელებლად წინწყაროში (თეთრიწყარო).
გამოქვეყნებულია: 10 აგვისტო 2021    /    დასრულებული: 9 სექტემბერი 2021

კონტრაქტის დასახელება: საბავშვო ბაღის მშენებლობა ფარცხისში (თეთრიწყარო)

კონტრაქტის/ტენდერის: LCIP/CW/13-2021

საქართველოს მთავრობამ მიიღო სესხი აზიის განვითარების ბანკისგან (the Asian Development Bank) „საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა თანაბარი განვითარებისთვის“ პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებლად და ამ სახსრების ნაწილი გამოყენებული იქნება საბავშვო ბაღის სამშენებლო სამუშაოების განსახორციელებლად ფარცხისში (თეთრიწყარო).
გამოქვეყნებულია: 6 აგვისტო 2021    /    დასრულებული: 6 სექტემბერი 2021

კონტრაქტის დასახელება: საბავშვო ბაღის მშენებლობა კურდღელაურში (თელავი)

კონტრაქტის/ტენდერის: LCIP/CW/11b-2021

საქართველოს მთავრობამ მიიღო სესხი აზიის განვითარების ბანკისგან (the Asian Development Bank) „საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა თანაბარი განვითარებისთვის“ პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებლად და ამ სახსრების ნაწილი გამოყენებული იქნება საბავშვო ბაღის სამშენებლო სამუშაოების განსახორციელებლად კურდღელაურში (თელავი).

გამოქვეყნებულია: 3 აგვისტო 2021    /    დასრულებული: 24 აგვისტო 2021

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვაზიანსა და სოფელ კრწანისში, მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ საგურამოში, გორის მუნიციპალიტეტის ქალაქ გორში, ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ქალაქ ქუთაისში და საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ მუხროვანში ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების რეაბილიტაციისათვის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციების მომზადების და დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციების საფუძველზე, სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესრულების სახელმწიფო შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს - NAT210014559 ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში, Design-Build მეთოდით, გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვაზიანსა და სოფელ კრწანისში, მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ საგურამოში, გორის მუნიციპალიტეტის ქალაქ გორში, ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ქალაქ ქუთაისში და საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ მუხროვანში ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების რეაბილიტაციისათვის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციების მომზადების და დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციების საფუძველზე, სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესრულების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით.


გამოქვეყნებულია: 3 აგვისტო 2021    /    დასრულებული: 2 სექტემბერი 2021

კონტრაქტის დასახელება: საბავშვო ბაღის მშენებლობა შამგონაში (ზუგდიდი)

კონტრაქტის/ტენდერის: LCIP/CW/07c-2021

საქართველოს მთავრობამ მიიღო სესხი აზიის განვითარების ბანკისგან (the Asian Development Bank) „საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა თანაბარი განვითარებისთვის“ პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებლად და ამ სახსრების ნაწილი გამოყენებული იქნება საბავშვო ბაღის სამშენებლო სამუშაოების განსახორციელებლად შამგონაში (ზუგდიდი).
გამოქვეყნებულია: 3 აგვისტო 2021    /    დასრულებული: 3 სექტემბერი 2021

კონტრაქტის დასახელება: ქ. თბილისში N114 საჯარო სკოლის მშენებლობა და ენერგოეფექტურობის გაზრდა.

კონტრაქტის/ტენდერის #: CEB/EE/W/NCB/06-2021

საქართველომ მიიღო ევროპის საბჭოს განვითარების ბანკისგან (CEB) დაფინანსება თბილისის საჯარო სკოლების რეაბილიტაციისა და ენერგოეფექტურობის გაზრდის პროექტის განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: ქ. თბილისში N114 საჯარო სკოლის მშენებლობა და ენერგოეფექტურობის გაზრდა.
გამოქვეყნებულია: 30 ივლისი 2021    /    დასრულებული: 30 აგვისტო 2021

საბავშვო ბაღის მშენებლობა ვარდისუბანში (თელავი)

კონტრაქტის/ტენდერის: LCIP/CW/11a-2021

საქართველოს მთავრობამ მიიღო სესხი აზიის განვითარების ბანკისგან (the Asian Development Bank) „საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა თანაბარი განვითარებისთვის“ პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებლად და ამ სახსრების ნაწილი გამოყენებული იქნება საბავშვო ბაღის სამშენებლო სამუშაოების განსახორციელებლად ვარდისუბანში (თელავი).