დასრულებული ტენდერები

გამოქვეყნებულია: 11 თებერვალი 2019    /    დასრულებული: 13 მარტი 2019

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის, სოფელ ჰერეთისკარის სკოლის მშენებლობა

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის, სოფელ ჰერეთისკარის სკოლის სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვის მიზნით Design-Build მეთოდით გამოცხადდა NAT ელექტრონული ტენდერი.გამოქვეყნებულია: 11 თებერვალი 2019    /    დასრულებული: 12 მარტი 2019

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფელ რგანის სკოლის მშენებლობა

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფელ რგანის სკოლის სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვის მიზნით Design-Build მეთოდით გამოცხადდა NAT ელექტრონული ტენდერი.

გამოქვეყნებულია: 11 თებერვალი 2019    /    დასრულებული: 11 მარტი 2019

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ კიცხის სკოლის მშენებლობა

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ კიცხის სკოლის სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვის მიზნით Design-Build მეთოდით გამოცხადდა NAT ელექტრონული ტენდერი.
გამოქვეყნებულია: 11 თებერვალი 2019    /    დასრულებული: 15 მარტი 2019

ბაღდათის მუნიციპალიტეტში „ვარციხის მარანთან“ მისასვლელი გზის და გაზმომარაგების მოწყობა

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების მეორე პროექტის განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის:
გამოქვეყნებულია: 8 თებერვალი 2019    /    დასრულებული: 5 მარტი 2019

გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ პატარა მეჯვრისხევის სკოლის მშენებლობა

გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ პატარა მეჯვრისხევის საჯარო სკოლის სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვის მიზნით Design-Build მეთოდით გამოცხადდა NAT ელექტრონული ტენდერი.


ტენდერებთან დაკავშირებით დეტალური ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ მბულზე:
გამოქვეყნებულია: 8 თებერვალი 2019    /    დასრულებული: 6 მარტი 2019

მარნეულის მუნიციპალიტეტში სოფელ ცოფის სკოლის მშენებლობა

მარნეულის მუნიციპალიტეტში სოფელ ცოფის საჯარო სკოლის სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვის მიზნით Design-Build მეთოდით გამოცხადდა NAT ელექტრონული ტენდერი.
გამოქვეყნებულია: 8 თებერვალი 2019    /    დასრულებული: 7 მარტი 2019

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში სოფელ გუთურის სკოლის მშენებლობა

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში სოფელ გუთურის სკოლის სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვის მიზნით Design-Build მეთოდით გამოცხადდა NAT ელექტრონული ტენდერები.
გამოქვეყნებულია: 8 თებერვალი 2019    /    დასრულებული: 12 მარტი 2019

განცხადება ელექტრონული ტენდერის გამოცხადების შესახებ - ქალაქ ქუთაისში, ნაკვეთზე საკადასტრო კოდით 03.01.22.088 საცურაო კომპლექსის მშენებლობის მიზნით დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენისა და ამავე დოკუმენტაციის საფუძველზე სამშენებლო სამუშაოების მონიტორინგის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს - SPA190000864, ქალაქ ქუთაისში (ნაკვეთზე საკადასტრო კოდით: 03.01.22.088) საცურაო კომპლექსის მშენებლობისათვის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენისა და ამავე დოკუმენტაციის საფუძველზე სამშენებლო სამუშაოების მონიტორინგის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით.
გამოქვეყნებულია: 8 თებერვალი 2019    /    დასრულებული: 22 თებერვალი 2019

მოწვევა ინტერესის გამოხატვაზე

საქართველოს მთავრობამ გამოყო თანხა “ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრის მშენებლობისთვის“ საპროექტო მომსახურების შესყიდვის მიზნით. (საქართველოს მთავრობის განკარგულება #2173, დათარიღებული 09 ნოემბერი, 2018 წელი).
გამოქვეყნებულია: 5 თებერვალი 2019    /    დასრულებული: 20 თებერვალი 2019

მცხეთის მუნიციპალიტეტში შპს „სევსამორა“-სთან მისასვლელი გზის, გარე განათების, გაზმომარაგების მოწყობა და ინტერნეტით უზრუნველყოფა

კონტრაქტის/ფასთა კოტირების #: IBRD/RDPIII/CW/SH/01-2018

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული განვითარების მესამე პროექტის განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: მცხეთის მუნიციპალიტეტში შპს „სევსამორა“-სთან მისასვლელი გზის, გარე განათების და გაზმომარაგების მოწყობის და ინტერნეტით უზრუნველყოფის სამუშაოები.