დასრულებული ტენდერები

გამოქვეყნებულია: 4 მარტი 2019    /    დასრულებული: 26 მარტი 2019

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფელ მეჩხეთურში (ს/კ 38.14.42.008) საჯარო სკოლა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს - NAT190004562, ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფელ მეჩხეთურში (ს/კ 38.14.42.008), ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში Design-Build მეთოდით 60 მოსწავლეზე გათვლილი საჯარო სკოლის შენობის დეტალური პროექტის მომზადებისა და მის საფუძველზე სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით.
გამოქვეყნებულია: 4 მარტი 2019    /    დასრულებული: 28 მარტი 2019

კასპის მუნიციპალიტეტის, სოფელ კოდისწყაროს საჯარო სკოლა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს - NAT190004566, კასპის მუნიციპალიტეტის, სოფელ კოდისწყაროს საჯარო სკოლის, ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში Design-Build მეთოდით 60 მოსწავლეზე გათვლილი საჯარო სკოლის შენობის დეტალური პროექტის მომზადებისა და მის საფუძველზე სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით.
გამოქვეყნებულია: 4 მარტი 2019    /    დასრულებული: 28 მარტი 2019

კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ წინარეხში საჯარო სკოლა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს - NAT190004568, კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ წინარეხში, ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში Design-Build მეთოდით 60 მოსწავლეზე გათვლილი საჯარო სკოლის შენობის დეტალური პროექტის მომზადებისა და მის საფუძველზე სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით.
გამოქვეყნებულია: 4 მარტი 2019    /    დასრულებული: 27 მარტი 2019

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ნაკიფუს თემის (ს/კ 47.06.42.122) საჯარო სკოლა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს - NAT190004569, წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ნაკიფუს თემის (ს/კ 47.06.42.122) ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში Design-Build მეთოდით 60 მოსწავლეზე გათვლილი საჯარო სკოლის შენობის დეტალური პროექტის მომზადებისა და მის საფუძველზე სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით.
გამოქვეყნებულია: 4 მარტი 2019    /    დასრულებული: 27 მარტი 2019

მარტვილის მუნიციპალიტეტის სოფელ წაჩხურში (ს/კ 41.14.31.030) საჯარო სკოლა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს - NAT190004570, მარტვილის მუნიციპალიტეტის სოფელ წაჩხურში (ს/კ 41.14.31.030), ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში Design-Build მეთოდით 60 მოსწავლეზე გათვლილი საჯარო სკოლის შენობის დეტალური პროექტის მომზადებისა და მის საფუძველზე სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით.
გამოქვეყნებულია: 4 მარტი 2019    /    დასრულებული: 29 მარტი 2019

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ორლოვკის (ს/კN 65.13.37.086; 65.13.37.105) საჯარო სკოლა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს - NAT190004571, ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ორლოვკის (ს/კN 65.13.37.086; 65.13.37.105) ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში Design-Build მეთოდით 60 მოსწავლეზე გათვლილი საჯარო სკოლის შენობის დეტალური პროექტის მომზადებისა და მის საფუძველზე სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით.
გამოქვეყნებულია: 4 მარტი 2019    /    დასრულებული: 26 მარტი 2019

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ხაბუმეს თემის (ს/კN 46.12.42.122) საჯარო სკოლა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს - NAT190004572, ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ხაბუმეს თემის (ს/კN 46.12.42.122) ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში Design-Build მეთოდით 60 მოსწავლეზე გათვლილი საჯარო სკოლის შენობის დეტალური პროექტის მომზადებისა და მის საფუძველზე სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით.
გამოქვეყნებულია: 4 მარტი 2019    /    დასრულებული: 15 მარტი 2019

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მდ. აჭყვას კალაპოტების რეაბილიტაციის პროექტის ჰიდროლოგიური ნაწილის ექსპერტიზის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს - NAT190004576, ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მდ. აჭყვას კალაპოტების რეაბილიტაციის პროექტის ჰიდროლოგიური ნაწილის ექსპერტიზის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 4000 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2019 წლის 15 მარტს 14:00 საათზე.
გამოქვეყნებულია: 1 მარტი 2019    /    დასრულებული: 12 მარტი 2019

სოფელ ველისციხიდან სოფელ კაკაბეთამდე გზის რეაბილიტაციისა და მდინარე ჭერემის ხევზე ორი ახალი სახიდე გადასასვლელის მშენებლობის პროექტირება

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს - SPA190001363, გურჯაანისა და საგარეჯოს მუნიციპალიტეტებში, სოფელ ველისციხიდან სოფელ კაკაბეთამდე (ცენტრალურ მაგისტრალამდე სოფელ ჭერემის გავლით) გზის რეაბილიტაციისა და მდინარე ჭერემის ხევზე ორი ახალი სახიდე გადასასვლელის მშენებლობის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის, ასევე გარემოსდაცვითი დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით.
გამოქვეყნებულია: 1 მარტი 2019    /    დასრულებული: 1 აპრილი 2019

საწურბლიას მღვიმესთან მისასვლელი გზის და ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია - ქ. წყალტუბო, იმერეთი

კონტრაქტის/ტენდერის # IBRD/AF/CW/NCB/04-2018

საქართველოს განზრახული აქვს მიიღოს მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული განვითარების მეორე პროექტის (RDP II) განსახორციელებლად და ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: საწურბლიას მღვიმესთან მისასვლელი გზის და ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია.