დასრულებული ტენდერები

გამოქვეყნებულია: 28 მარტი 2019    /    დასრულებული: 10 აპრილი 2019

ქალაქ გორში ახალბაღის პარკის (საკადასტრო კოდი: 66.45.26.323) რეაბილიტაციისათვის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს - SPA190001856 ქალაქ გორში ახალბაღის პარკის (საკადასტრო კოდი: 66.45.26.323) რეაბილიტაციისათვის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით.
გამოქვეყნებულია: 28 მარტი 2019    /    დასრულებული: 15 აპრილი 2019

ადიგენის მუნიციპალიტეტში, დაბა აბასთუმანში ღია ავტოსადგომის მოწყობისთვის საპროექტო ტერიტორიის საინჟინრო-გეოლოგიური რეკოგნოსცირება და შესაბამისი დასკვნის და რეკომენდაციების მომზადების მომსახურება

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს - NAT190006360, ადიგენის მუნიციპალიტეტში, დაბა აბასთუმანში ღია ავტოსადგომის მოწყობისთვის საპროექტო ტერიტორიის საინჟინრო-გეოლოგიური რეკოგნოსცირება და შესაბამისი დასკვნის და რეკომენდაციების მომზადების მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 1500 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2019 წლის 15 აპრილს 15:00 საათზე.
გამოქვეყნებულია: 27 მარტი 2019    /    დასრულებული: 23 აპრილი 2019

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში დაბა სტეფანწმინდის ცენტრალური უბნის რესტავრაცია-რეაბილიტაციის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს კონკურსს - CNT190000027, ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში დაბა სტეფანწმინდის ცენტრალური უბნის რესტავრაცია-რეაბილიტაციის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით.
გამოქვეყნებულია: 25 მარტი 2019    /    დასრულებული: 8 აპრილი 2019

ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფ. ტიბანათში; ქ. ქუთაისში, ზ. ჭავჭავაძის ქუჩის მიმდებარედ და ქ. ზუგდიდიში, ნიკოლაძის ქ. N 3-ში, 180 ბავშვზე გათვლილი საბავშვო ბაღების მშენებლობის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს - SPA190001780 ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფ. ტიბანათში (ს/კ 27.15.51.448); ქ. ქუთაისში, ზ. ჭავჭავაძის ქუჩის მიმდებარედ (ს/კ 03.01.24.569-ის მიმდებარედ) და ქ. ზუგდიდიში, ნიკოლაძის ქ. N 3-ში (ს/კ 43.31.48.383), 180 ბავშვზე გათვლილი საბავშვო ბაღების მშენებლობის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით.
გამოქვეყნებულია: 22 მარტი 2019    /    დასრულებული: 3 აპრილი 2019

საქართველოს სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში, 75 ბავშვზე გათვლილი საბავშვო ბაღის მშენებლობის ტიპიური, დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის (სამ ვერსიად, რომელთა გამოყენება შესაძლებელი იქნება საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში, სხვადასხვა გეოგრაფიული და კლიმატური პირობებისათვის: მაღალმთიანი რეგიონებისათვის, დასავლეთ საქართველოს ჭარბტენიანი დაბლობი რაიონებისათვის და ზომიერი კლიმატური პირობების მქონე რეგიონებისათვის) მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს - SPA190001742 საქართველოს სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში, 75 ბავშვზე გათვლილი საბავშვო ბაღის მშენებლობის ტიპიური, დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის (სამ ვერსიად, რომელთა გამოყენება შესაძლებელი იქნება საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში, სხვადასხვა გეოგრაფიული და კლიმატური პირობებისათვის: მაღალმთიანი რეგიონებისათვის, დასავლეთ საქართველოს ჭარბტენიანი დაბლობი რაიონებისათვის და ზომიერი კლიმატური პირობების მქონე რეგიონებისათვის) მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით.
გამოქვეყნებულია: 22 მარტი 2019    /    დასრულებული: 2 აპრილი 2019

საქართველოს სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში, 100 ბავშვზე გათვლილი საბავშვო ბაღის მშენებლობის ტიპიური, დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის (სამ ვერსიად, რომელთა გამოყენება შესაძლებელი იქნება საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში, სხვადასხვა გეოგრაფიული და კლიმატური პირობებისათვის: მაღალმთიანი რეგიონებისათვის, დასავლეთ საქართველოს ჭარბტენიანი დაბლობი რაიონებისათვის და ზომიერი კლიმატური პირობების მქონე რეგიონებისათვის) მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს - SPA190001733 საქართველოს სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში, 100 ბავშვზე გათვლილი საბავშვო ბაღის მშენებლობის ტიპიური, დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის (სამ ვერსიად, რომელთა გამოყენება შესაძლებელი იქნება საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში, სხვადასხვა გეოგრაფიული და კლიმატური პირობებისათვის: მაღალმთიანი რეგიონებისათვის, დასავლეთ საქართველოს ჭარბტენიანი დაბლობი რაიონებისათვის და ზომიერი კლიმატური პირობების მქონე რეგიონებისათვის) მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით.
გამოქვეყნებულია: 21 მარტი 2019    /    დასრულებული: 2 აპრილი 2019

თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვარდისუბანში; ქ. გორში, მოსკოვის ქუჩის მიმდებარედ; გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ მეჯვრისხევში; ქ. ახალციხეში, რუსთაველის ქ. N126-ში, 180 ბავშვზე გათვლილი საბავშვო ბაღების მშენებლობის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა.

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს - SPA190001715 ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში, თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვარდისუბანში (ს/კ 53.08.40.050); ქ. გორში, მოსკოვის ქუჩის მიმდებარედ (ს/კ 66.45.27.217); გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ მეჯვრისხევში (ს/კ 66.53.10.274); ქ. ახალციხეში, რუსთაველის ქ. N126-ში (ს/კ 62.09.60.656), 180 ბავშვზე გათვლილი საბავშვო ბაღების მშენებლობის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით.
გამოქვეყნებულია: 19 მარტი 2019    /    დასრულებული: 3 აპრილი 2019

მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს, ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში, დაბა ბახმაროში, მცირე სკვერისა და დასასვენებელი პარკის მოწყობის დეტალური საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენის სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით.

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს - SPA190001662, ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში, დაბა ბახმაროში, მცირე სკვერისა და დასასვენებელი პარკის მოწყობის დეტალური საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენის სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით.
გამოქვეყნებულია: 19 მარტი 2019    /    დასრულებული: 3 აპრილი 2019

მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში, ქალაქ ოზურგეთში ორი მცირე სკვერისა და დასასვენებელი პარკის რეაბილიტაციის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით.

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს - SPA190001661, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში, ქალაქ ოზურგეთში ორი მცირე სკვერისა და დასასვენებელი პარკის რეაბილიტაციის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით.
გამოქვეყნებულია: 15 მარტი 2019    /    დასრულებული: 15 აპრილი 2019

ჭიათურის მუნიციპალიტეტში წინსოფელი-ჭილოვანის გზის რეაბილიტაცია

კონტრაქტის/ტენდერის #: EIB/MIMP/W/NCB/67-2019

საქართველომ მიიღო დაფინანსება ევროპის საინვესტიციო ბანკისაგან (EIB) საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტის (GURAD) განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: ჭიათურის მუნიციპალიტეტში წინსოფელი-ჭილოვანის გზის რეაბილიტაცია.