დასრულებული ტენდერები

გამოქვეყნებულია: 23 ივლისი 2020    /    დასრულებული: 3 აგვისტო 2020

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ განსახორციელებელი ბაზრის კვლევის შესახებ

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი გეგმავს ადიგენის მუნიციპალიტეტის დაბა აბასთუმანში, საცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაციის სამუშაოებისათვის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვას.
გამოქვეყნებულია: 23 ივლისი 2020    /    დასრულებული: 26 აგვისტო 2020

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი-სოფ.ჯიხაშკარის (N43.05.42.197) საჯარო სკოლის სარეაბილიტაციო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი-სოფ.ჯიხაშკარის (N43.05.42.197) საჯარო სკოლის სარეაბილიტაციო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვაზე გამოცხადდა NAT200010611 ელექტრონული ტენდერი.
გამოქვეყნებულია: 23 ივლისი 2020    /    დასრულებული: 31 აგვისტო 2020

ხობის მუნიციპალიტეტში სოფელ შავღელეში (ს/კ N N45.08.28.023 ), ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში Design-Build მეთოდით 90 მოსწავლეზე გათვლილი საჯარო სკოლის შენობის დეტალური პროექტის მომზადებისა და მის საფუძველზე სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა

ხობის მუნიციპალიტეტში სოფელ შავღელეში (ს/კ N N45.08.28.023 ), ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში Design-Build მეთოდით 90 მოსწავლეზე გათვლილი საჯარო სკოლის შენობის დეტალური პროექტის მომზადებისა და მის საფუძველზე სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვაზე გამოცხადდა NAT200010609 ელექტრონული ტენდერი.
გამოქვეყნებულია: 22 ივლისი 2020    /    დასრულებული: 24 აგვისტო 2020

ხაშურის მუნიციპალიტეტს სოფელ ქინძათის (ს/კ N 69.01.57.004) ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში Design-Build მეთოდით 150 მოსწავლეზე გათვლილი საჯარო სკოლის შენობის დეტალური პროექტის მომზადებისა და მის საფუძველზე სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა

ხაშურის მუნიციპალიტეტს სოფელ ქინძათის (ს/კ N 69.01.57.004) ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში Design-Build მეთოდით 150 მოსწავლეზე გათვლილი საჯარო სკოლის შენობის დეტალური პროექტის მომზადებისა და მის საფუძველზე სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვაზე გამოცხადდა NAT200010538 ელექტრონული ტენდერი.
გამოქვეყნებულია: 20 ივლისი 2020    /    დასრულებული: 24 აგვისტო 2020

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის, ქ. ზუგდიდის აკაკი წერეთლის სახ. N1 საჯარო სკოლის და ქ. ზუგდიდის N12 საჯარო სკოლის რეაბილიტაციის სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის, ქ. ზუგდიდის აკაკი წერეთლის სახ. N1 საჯარო სკოლის (საკადასტრო კოდი: 43.31.67.061) და ქ. ზუგდიდის N12 საჯარო სკოლის (საკადასტრო კოდი 43.31.64.027) რეაბილიტაციის სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვაზე გამოცხადდა NAT200010359 ელექტრონული ტენდერი.
გამოქვეყნებულია: 20 ივლისი 2020    /    დასრულებული: 20 აგვისტო 2020

სენაკის მუნიციპალიტეტში სოფელ ფოცხოს (ს/კ N44.08.31.005) საჯარო სკოლის სარეაბილიტაციო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა

სენაკის მუნიციპალიტეტში სოფელ ფოცხოს (ს/კ N44.08.31.005) საჯარო სკოლის სარეაბილიტაციო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვაზე გამოცხადდა NAT200010358 ელექტრონული ტენდერი.
გამოქვეყნებულია: 17 ივლისი 2020    /    დასრულებული: 17 აგვისტო 2020

„ქ. გორში ისტორიული „სამეფოს“ ქუჩის რეაბილიტაცია”

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების მეორე პროექტის დამატებითი დაფინანსების განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: „ქ. გორში ისტორიული „სამეფოს“ ქუჩის რეაბილიტაცია” - SRMIDP- AF/CW/NCB/1-2020
გამოქვეყნებულია: 16 ივლისი 2020    /    დასრულებული: 7 აგვისტო 2020

მოწვევა ინტერესის გამოხატვაზე - რეგიონული განვითარების მესამე პროექტის შედეგების მონიტორინგისა და შეფასების მიზნით - ფაზა 2 საკონსულტაციო მომსახურება

პროექტის საიდენტიფიკაციო ნომერი IBRD/RDPIII/CS/QCBS/13-2020

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული განვითარების მესამე პროექტის (RDP III) განსახორციელებლად. საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აღნიშნული პროექტის (RDP3) ფარგლებში იწვევს კომპანიებს რეგიონული განვითარების მესამე პროექტის შედეგების მონიტორინგისა და შეფასების მიზნით - ფაზა 2 საკონსულტაციო მომსახურების გასაწევად.