დასრულებული ტენდერები

გამოქვეყნებულია: 13 დეკემბერი 2021    /    დასრულებული: 27 იანვარი 2022

„ქ. დმანისისა და 19 სოფლის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია - ფაზა II“

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების მეორე პროექტის დამატებითი დაფინანსების განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: „ქ. დმანისისა და 19 სოფლის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია - ფაზა II“- SRMIDP-AF/CW/NCB/10-2021.
გამოქვეყნებულია: 8 დეკემბერი 2021    /    დასრულებული: 16 დეკემბერი 2021

NAT210023796, შემსყიდველის სარგებლობაში მყოფი ავტოსატრანსპოსრტო საშუალებებზე ნავიგაციისა და ადგილმდებარეობის განსაზღვრის გლობალური სისტემის (GPS ან ექვივალენტი) დამონტაჟება და შესაბამისი ტექნიკური მომსახურება

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს - NAT210023796, შემსყიდველის სარგებლობაში მყოფი ავტოსატრანსპოსრტო საშუალებებზე ნავიგაციისა და ადგილმდებარეობის განსაზღვრის გლობალური სისტემის (GPS ან ექვივალენტი) დამონტაჟება და შესაბამისი ტექნიკური მომსახურება.
გამოქვეყნებულია: 10 ნოემბერი 2021    /    დასრულებული: 22 დეკემბერი 2021

მესტიის დასახლებაში ლაღამის უბნის რებილიტიცია

კონტრაქტის/ტენდერის: LCIP/CW/017-2021

საქართველოს მთავრობამ მიიღო სესხი აზიის განვითარების ბანკისგან (the Asian Development Bank) „საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა თანაბარი განვითარებისთვის“ პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებლად და ამ სახსრების ნაწილი გამოყენებული იქნება მესტიის დასახლებაში ლაღამის უბნის რებილიტიციის განსახორციელებლად.
გამოქვეყნებულია: 8 ნოემბერი 2021    /    დასრულებული: 24 ნოემბერი 2021

მოწვევა ფასთა კოტირებაზე - აბასთუმნის ეროვნული ასტროფიზიკური ობსერვატორიისათვის თოვლსაწმენდი მანქანის მოდელთან AVANT 755i თავსებადი დამატებითი აღჭურვილობის მიწოდება

#IBRD/RDPIII/G/SH/07-2021

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული განვითარების მესამე პროექტის (RDP3) განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: აბასთუმნის ეროვნული ასტროფიზიკური ობსერვატორიისათვის თოვლსაწმენდი მანქანის მოდელთან AVANT 755i თავსებადი დამატებითი აღჭურვილობის მიწოდება.
გამოქვეყნებულია: 5 ოქტომბერი 2021    /    დასრულებული: 15 ოქტომბერი 2021

აბასთუმნის ეროვნული ასტროფიზიკური ობსერვატორიისათვის თოვლსაწმენდი მანქანის მოდელთან AVANT 755i თავსებადი დამატებითი აღჭურვილობის შეძენა

მოგესალმებით,

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი (მგფ) მსოფლიო ბანკის დაფინანსებით რეგიონული განვითარების მესამე პროექტის (RDP3) ფარგლებში გეგმას აბასთუმნის ეროვნული ასტროფიზიკური ობსერვატორიისათვის თოვლსაწმენდი მანქანის მოდელთან AVANT 755i თავსებადი დამატებითი აღჭურვილობის შეძენას.
გამოქვეყნებულია: 29 სექტემბერი 2021    /    დასრულებული: 29 ოქტომბერი 2021

ქ. თბილისში N123 საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია და ენერგოეფექტურობის გაზრდა.

კონტრაქტის/ტენდერის #: CEB/EE/W/NCB/08-2021

საქართველომ მიიღო ევროპის საბჭოს განვითარების ბანკისგან (CEB) დაფინანსება თბილისის საჯარო სკოლების რეაბილიტაციისა და ენერგოეფექტურობის გაზრდის პროექტის განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: ქ. თბილისში N123 საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია და ენერგოეფექტურობის გაზრდა.
გამოქვეყნებულია: 28 სექტემბერი 2021    /    დასრულებული: 29 ოქტომბერი 2021

ქ. თბილისში N85 საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია და ენერგოეფექტურობის გაზრდა

კონტრაქტის/ტენდერის #: CEB/EE/W/NCB/07-2021

საქართველომ მიიღო ევროპის საბჭოს განვითარების ბანკისგან (CEB) დაფინანსება თბილისის საჯარო სკოლების რეაბილიტაციისა და ენერგოეფექტურობის გაზრდის პროექტის განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: ქ. თბილისში N85 საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია და ენერგოეფექტურობის გაზრდა.
გამოქვეყნებულია: 24 სექტემბერი 2021    /    დასრულებული: 4 ოქტომბერი 2021

SPA210002570 ქალაქ ფოთში, ზერაგიას ქ. N57-ის მიმდებარედ არსებული სპორტული კომპლექსის ფუნქციონირებისათვის, ჩამდინარე წყლის სრული ბიოლოგიური გამწმენდი დანადგარის მიწოდება-მონტაჟის და გაშვება-გამართვის, აგრეთვე საჭირო სამუშაოსა და მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს - SPA210002570 ქალაქ ფოთში, ზერაგიას ქ. N57-ის მიმდებარედ არსებული სპორტული კომპლექსის ფუნქციონირებისათვის, ჩამდინარე წყლის სრული ბიოლოგიური გამწმენდი დანადგარის მიწოდება-მონტაჟის და გაშვება-გამართვის, აგრეთვე საჭირო სამუშაოსა და მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით.