დასრულებული ტენდერები

გამოქვეყნებულია: 25 აგვისტო 2017    /    დასრულებული: 18 სექტემბერი 2017

მოწვევა ინტერესის გამოხატვაზე - ბორჯომის მუნიციპალიტეტის დაბა ბაკურიანში ყინულის მრავალფუნქციური მოედნის წინასწარი ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთებისა და კონცეპტუალური პროექტის მოსამზადებლად

საქართველოს მთავრობამ გამოყო თანხა ”ბორჯომის მუნიციპალიტეტის დაბა ბაკურიანში ყინულის მრავალფუნქციური მოედნის წინასწარი ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთებისა და კონცეპტუალური პროექტის მოსამზადებლად“ საპროექტო მომსახურების შესყიდვის მიზნით. (საქართველოს მთავრობის განკარგულება #1697, დათარიღებული 11 აგვისტო, 2017 წელი).
გამოქვეყნებულია: 24 აგვისტო 2017    /    დასრულებული: 4 სექტემბერი 2017

განცხადება ელექტრონული ტენდერის შესახებ - წყნეთი-ბეთანიის გზის რეაბილიტაციის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს თბილისის მუნიციპალიტეტში, წყნეთი-ბეთანიის გზის (წყნეთის ბოლოდან მეწყერის ზონამდე და მეწყერის ზონიდან კოჯორი სამადლოს გზის კვეთამდე) რეაბილიტაციის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით.
გამოქვეყნებულია: 23 აგვისტო 2017    /    დასრულებული: 8 სექტემბერი 2017

მოწვევა ინტერესის გამოხატვაზე (საკონსულტაციო მომსახურება – ფირმების შერჩევა)

აღნიშნული საკონსულტაციო მომსახურება მოიცავს რეგიონული განვითარების III პროექტის ფარგლებში Microsoft Project-ის ტრენინგ კურსის ჩატარებას.
პროექტის საიდენტიფიკაციო ნომერი IBRD/RDP/CS/CQS/12-2016


გამოქვეყნებულია: 15 აგვისტო 2017    /    დასრულებული: 14 სექტემბერი 2017

ვანის ქვაბებთან ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა და უსაფრთხოების ღონისძიებების გატარება

კონტრაქტის/ტენდერის # IBRD/RDPIII/CW/NCB/29-2016

საქართველოს განზრახული აქვს მიიღოს მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული განვითარების მესამე პროექტის (RDP III) განსახორციელებლად და ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: ვანის ქვაბებთან ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა და უსაფრთხოების ღონისძიებების გატარება, ასპინძის მუნიციპალიტეტი.

გამოქვეყნებულია: 15 აგვისტო 2017    /    დასრულებული: 4 სექტემბერი 2017

მოწვევა ინტერესის გამოხატვაზე

პროექტის საიდენტიფიკაციო ნომერი: GOG/CS/LCS/01-2017

საქართველოს მთავრობამ გამოყო თანხა “ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრის მშენებლობისთვისთვის“ საპროექტო მომსახურების შესყიდვის მიზნით. (საქართველოს მთავრობის განკარგულება #1666, დათარიღებული 10 აგვისტო, 2017 წელი).

გამოქვეყნებულია: 8 აგვისტო 2017    /    დასრულებული: 22 აგვისტო 2017

თელავში ბატონის ციხის მუზეუმისთვის კომპიუტერებისა და ელექტრო ტექნიკის მიწოდება

კონტრაქტის/ტენდერის № IBRD/RDP/G/SH/07-2017

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკის დაფინანსება რეგიონული განვითარების პროექტისთვის (RDP). აღნიშნული დაფინანსების გარკვეული ნაწილი გამოყენებული იქნება თელავში ბატონის ციხის მუზეუმისათვის კომპიუტერებისა და ელექტრო ტექნიკის მიწოდების კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისთვის.
გამოქვეყნებულია: 8 აგვისტო 2017    /    დასრულებული: 22 აგვისტო 2017

თელავში ბატონის ციხის მუზეუმისთვის საოფისე ავეჯის (სკამების) მიწოდება

კონტრაქტის/ტენდერის № IBRD/RDP/G/SH/06-2017

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკის დაფინანსება რეგიონული განვითარების პროექტისთვის (RDP). აღნიშნული დაფინანსების გარკვეული ნაწილი გამოყენებული იქნება თელავში ბატონის ციხის მუზეუმისათვის საოფისე ავეჯის (სკამების) მიწოდების კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისთვის.
გამოქვეყნებულია: 31 ივლისი 2017    /    დასრულებული: 26 აგვისტო 2017

ინდივიდუალური კონსულტანტის შერჩევა - არქიტექტორი კულტურული მემკვიდრეობის საკითხებში

შერჩევის № IBRD/RDPIII/CS/IC/08-2017

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისაგან დაფინანსება რეგიონული განვითარების მესამე პროექტის (RDP III) განსახორციელებლად. საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აპირებს აღნიშნული პროექტისათვის ინდივიდუალური კონსულტანტის, კულტურული მემკვიდრეობის საკითხებში არქიტექტორის შერჩევას.
გამოქვეყნებულია: 26 ივლისი 2017    /    დასრულებული: 29 აგვისტო 2017

თელავში ბატონის ციხის მუზეუმისათვის საექსპოზიციო აღჭურვილობის და საოფისე ავეჯის მიწოდება

კონტრაქტის/ტენდერის № IBRD/RDP/G/NCB/01-2016

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკის დაფინანსება რეგიონული განვითარების პროექტისთვის (RDP). აღნიშნული დაფინანსების გარკვეული ნაწილი გამოყენებული იქნება თელავში ბატონის ციხის მუზეუმისათვის საექსპოზიციო აღჭურვილობის და საოფისე ავეჯის მიწოდების კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისთვის.
გამოქვეყნებულია: 21 ივლისი 2017    /    დასრულებული: 14 აგვისტო 2017

განცხადება (DAP) ელექტრონული ტენდერის შესახებ

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნიკორწმინდაში მდებარე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის „ტაძარი ნიკორწმინდა“-ს მიმდებარე ინფრასტრუქტურის, მათ შორის აღნიშნულ ძეგლამდე მისასვლელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაციის სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 2 206 032 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2017 წლის 14 აგვისტოს 12:30 საათზე.