დასრულებული ტენდერები

გამოქვეყნებულია: 23 მარტი 2018    /    დასრულებული: 19 აპრილი 2018

განცხადება კონკურსის ჩატარების შესახებ - “სოფელ ველისციხის ცენტრალური ნაწილის განაშენიანების რეგულირების გეგმის შედგენის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით“

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი ატარებს კონკურსს (
CNT180000010) “სოფელ ველისციხის ცენტრალური ნაწილის განაშენიანების რეგულირების გეგმის შედგენის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით“. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 253 000 ლარს დამატებითი ღირებულების გადასახადის (დღგ-ს) გარეშე . წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2018 წლის 19 აპრილს 14:00 საათზე.
გამოქვეყნებულია: 23 მარტი 2018    /    დასრულებული: 23 აპრილი 2018

თიანეთის მუნიციპალიტეტში სოფ. ნადოკრა-ხევსურთსოფელის გზის რეაბილიტაცია

კონტრაქტის/ტენდერის #: EIB/MIMP/W/NCB/49-1-2018

საქართველომ მიიღო დაფინანსება ევროპის საინვესტიციო ბანკისაგან (EIB) საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტის (GURAD) განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: თიანეთის მუნიციპალიტეტში სოფ. ნადოკრა-ხევსურთსოფელის გზის რეაბილიტაცია.
გამოქვეყნებულია: 22 მარტი 2018    /    დასრულებული: 23 აპრილი 2018

დუშეთის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია (დარჩენილი სამუშაოები)

კონტრაქტის/ტენდერის #: EIB/WIMPII/RT/03-2018

საქართველომ მიიღო დაფინანსება ევროპის საინვესტიციო ბანკისაგან (EIB) წყლის ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის მეორე პროექტის (WIMPII) განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის:
დუშეთის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია (დარჩენილი სამუშაოები).

გამოქვეყნებულია: 21 მარტი 2018    /    დასრულებული: 2 აპრილი 2018

განცხადება ელექტრონული ტენდერის შესახებ - ზესტაფონის და ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფლების - ცხენთარო-აჯამეთი-ვარციხის დამაკავშირებელი სავტომობილო გზის და სოფლების ობჩა-როდინაულის დამაკავშირებელი შიდა გზების რეაბილიტაცია

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ზესტაფონის და ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფლების - ცხენთარო-აჯამეთი-ვარციხის დამაკავშირებელი სავტომობილო გზის და სოფლების ობჩა-როდინაულის დამაკავშირებელი შიდა გზების რეაბილიტაციის ასევე მდინარე ყვირილაზე ახალი საავტომობილო ხიდის მშენებლობის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვის მიზნით. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 295 000 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2018 წლის 2 აპრილს 15:00 საათზე.
გამოქვეყნებულია: 21 მარტი 2018    /    დასრულებული: 3 აპრილი 2018

განცხადება ელექტრონული ტენდერის შესახებ - თიანეთის მუნიციპალიტეტის სოფლების ღულელები-ქვემო ნაქალაქარის ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის რეაბილიტაცია

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს თიანეთის მუნიციპალიტეტის სოფლების ღულელები-ქვემო ნაქალაქარის ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის რეაბილიტაციის, ასევე მდინარე აძეძეზე და გზის გადამკვეთ ღელეზე სახიდე გადასასვლელების რეკონსტრუქციის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შენგენის მომსახურების შესყიდვის მიზნით. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 205 000 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2018 წლის 3 აპრილს 15:30 საათზე.
გამოქვეყნებულია: 20 მარტი 2018    /    დასრულებული: 20 აპრილი 2018

ბაკურიანის შემოვლითი გზის პროექტირება და მშენებლობა

კონტრაქტის/ტენდერის #: EIB/GURAD/W/DB/NCB/56-2018

საქართველომ მიიღო დაფინანსება ევროპის საინვესტიციო ბანკისაგან (EIB) საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტის (GURAD) განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: ბაკურიანის შემოვლითი გზის პროექტირება და მშენებლობა.
გამოქვეყნებულია: 14 მარტი 2018    /    დასრულებული: 16 აპრილი 2018

ლიკანი და წაღვერის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია (დარჩენილი სამუშაოები)

კონტრაქტის/ტენდერის #: EIB/WIMPII/RT/02-2018

საქართველომ მიიღო დაფინანსება ევროპის საინვესტიციო ბანკისაგან (EIB) წყლის ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის მეორე პროექტის (WIMPII) განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის:
ლიკანი და წაღვერის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია (დარჩენილი სამუშაოები).


გამოქვეყნებულია: 9 მარტი 2018    /    დასრულებული: 20 აპრილი 2018

კაბელების, სავენტილაციო სისტემებისა და მათთან დაკავშირებული აღჭურვილობის პროექტირების, მიწოდებისა და მონტაჟის შესყიდვა თბილისის მეტროსთვის

ტენდერის # P42414-SUTIP5-ICB-1.01

საქართველოს მთავრობამ მიიღო სესხი აზიის განვითარების ბანკისგან (ADB) მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის საინვესტიციო პროგრამის - მეხუთე ტრანშით გათვალისწინებული პროექტების დასაფინანსებლად. სესხის ნაწილი გამოყენებული იქნება თბილისის მეტროსთვის კაბელების, სავენტილაციო სისტემების და მათთან დაკავშირებული აღჭურვილობის პროექტირების, მიწოდებისა და მონტაჟის შესყიდვისათვის.
გამოქვეყნებულია: 9 მარტი 2018    /    დასრულებული: 10 აპრილი 2018

წალკის მუნიციპალიტეტში სოფ. კუშთან მისასვლელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია

კონტრაქტის/ტენდერის #: EIB/MIMP/W/NCB/55-2018

საქართველომ მიიღო დაფინანსება ევროპის საინვესტიციო ბანკისაგან (EIB) საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტის (GURAD) განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: წალკის მუნიციპალიტეტში სოფ. კუშთან მისასვლელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია.
გამოქვეყნებულია: 5 მარტი 2018    /    დასრულებული: 26 მარტი 2018

მოწვევა ინტერესის გამოხატვაზე - „დეტალური (დიზაინი) პროექტირება, სამშენებლო ზედამხედველობა და შესაძლებლობების გაძლიერება თბილისის ეროვნულ პარკსა და მის მიმდებარე საკვანძო დასახლებებში მემკვიდრეობის მდგრადი დაცვის, ინფრასტრუქტურის მოწყობისა და ფუნქციონირების გაუმჯობესებისთვის“

პროექტის საიდენტიფიკაციო ნომერი # IBRD/RDPIII/CS/QCBS/06-2018

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული განვითარების მესამე პროექტის (RDP III) განსახორციელებლად. საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აღნიშნული პროექტის ფარგლებში იწვევს კომპანიებს, რომ გაუწიონ საკონსულტაციო მომსახურება - „დეტალური (დიზაინი) პროექტირება, სამშენებლო ზედამხედველობა და შესაძლებლობების გაძლიერება თბილისის ეროვნულ პარკსა და მის მიმდებარე საკვანძო დასახლებებში მემკვიდრეობის მდგრადი დაცვის, ინფრასტრუქტურის მოწყობისა და ფუნქციონირების გაუმჯობესებისთვის“