დასრულებული ტენდერები

გამოქვეყნებულია: 27 იანვარი 2022    /    დასრულებული: 14 თებერვალი 2022

ბაზრის კვლევა - ქალაქ გურჯაანში ნონეშვილის ქუჩის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქციის პროექტის ფარგლებში „ბებოს პარკის“ და „პაპას პარკის“ სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვა

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა
სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ განსახორციელებელი ბაზრის კვლევის შესახებ

მოგესალმებით,

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი გეგმავს ქალაქ გურჯაანში ნონეშვილის ქუჩის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქციის პროექტის ფარგლებში „ბებოს პარკის“ და „პაპას პარკის“ სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვას.
გამოქვეყნებულია: 17 იანვარი 2022    /    დასრულებული: 4 თებერვალი 2022

ბაზრის კვლევა - დაბა აბასთუმანში არსებული ევგენი ხარაძის სახელობის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ტერიტორიაზე არსებული სასადილოს შენობის რეაბილიტაციის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა
სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ განსახორციელებელი ბაზრის კვლევის შესახებ
გამოქვეყნებულია: 29 დეკემბერი 2021    /    დასრულებული: 9 თებერვალი 2022

ბაკურიანში ცენტრალური სატრანსპორტო ჰაბის პროექტირება და მშენებლობა

კონტრაქტის/ტენდერის # IBRD/RDPIII/DB/NCB/02-2021

საქართველოს განზრახული აქვს მიიღოს მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული განვითარების მესამე პროექტის (RDP III) განსახორციელებლად და ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: ბაკურიანში ცენტრალური სატრანსპორტო ჰაბის პროექტირება და მშენებლობა.
გამოქვეყნებულია: 27 დეკემბერი 2021    /    დასრულებული: 7 თებერვალი 2022

ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბაკურიანის რეკრეაციულ პარკში

კონტრაქტის/ტენდერის # IBRD/RDPIII/CW/NCB/45-2021

საქართველოს განზრახული აქვს მიიღოს მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული განვითარების მესამე პროექტის (RDP III) განსახორციელებლად და ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბაკურიანის რეკრეაციულ პარკში
გამოქვეყნებულია: 23 დეკემბერი 2021    /    დასრულებული: 31 დეკემბერი 2021

NAT210025364 სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის ადმინისტრაციული შენობის მოწყობილობების შეკეთებისა და ტექნიკური მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს - NAT210025364 სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის ადმინისტრაციული შენობის მოწყობილობების შეკეთებისა და ტექნიკური მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით.
გამოქვეყნებულია: 23 დეკემბერი 2021    /    დასრულებული: 1 თებერვალი 2022

ყაზბეგის, ფშავ-ხევსურეთის და თუშეთის დაცული ტერიტორიებისთვის მდგრადი ვიზიტორთა ბილიკისა და მთის ქოხების მოწყობა და მშენებლობა

კონტრაქტის/ტენდერის #IBRD/RDPIII/CW/NCB/46-2021

საქართველოს განზრახული აქვს მიიღოს მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული განვითარების მესამე პროექტის (RDP III) განსახორციელებლად და ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: ყაზბეგის, ფშავ-ხევსურეთის და თუშეთის დაცული ტერიტორიებისთვის მდგრადი ვიზიტორთა ბილიკისა და მთის ქოხების მოწყობა და მშენებლობა
გამოქვეყნებულია: 23 დეკემბერი 2021    /    დასრულებული: 15 თებერვალი 2022

საქართველოს ეროვნული ასტროფიზიკური ობსერვატორიისათვის ტელესკოპის და გუმბათის მიწოდება

კონტრაქტის/ტენდერის № IBRD/RDPIII/G/ICB/01-2021

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკის დაფინანსება რეგიონული განვითარების მესამე პროექტისთვის (RDP3). აღნიშნული დაფინანსების გარკვეული ნაწილი გამოყენებული იქნება იქნება შემდეგი კონტრაქტებით გათვალისწინებული გადახდებისთვის, კერძოდ, საქართველოს ეროვნული ასტროფიზიკური ობსერვატორიისათვის ტელესკოპის და გუმბათის მიწოდება.
გამოქვეყნებულია: 22 დეკემბერი 2021    /    დასრულებული: 27 დეკემბერი 2021

ბაზრის კვლევა - ბაკურიანში ცენტრალური სატრანსპორტო ჰაბის პროექტირება/მშენებლობა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი (მგფ) მსოფლიო ბანკის დაფინანსებით რეგიონული განვითარების მესამე პროექტის (RDP3) ფარგლებში გეგმას ბაკურიანში ცენტრალური სატრანსპორტო ჰაბის პროექტირება/მშენებლობას.
გამოქვეყნებულია: 21 დეკემბერი 2021    /    დასრულებული: 23 დეკემბერი 2021

ბაზრის კვლევა - ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბაკურიანის რეკრეაციულ პარკში ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი (მგფ) მსოფლიო ბანკის დაფინანსებით რეგიონული განვითარების მესამე პროექტის (RDP3) ფარგლებში გეგმას ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბაკურიანის რეკრეაციულ პარკში ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარებას.
გამოქვეყნებულია: 13 დეკემბერი 2021    /    დასრულებული: 24 დეკემბერი 2021

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ განსახორციელებელი ბაზრის კვლევის შესახებ

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა
სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ განსახორციელებელი ბაზრის კვლევის შესახებ