დასრულებული ტენდერები

გამოქვეყნებულია: 14 ნოემბერი 2016    /    დასრულებული: 21 ნოემბერი 2016

განცხადება გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის შესახებ -

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ერთი ცალი ციცხვიანი კარიერული მტვირთავი მანქანის სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 185000 ლარს.
გამოქვეყნებულია: 11 ნოემბერი 2016    /    დასრულებული: 17 ნოემბერი 2016

განცხადება გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის შესახებ

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ განმუხურში "NEXT LEAGUE PVT" სასტუმრო კომპლექსის წყალარინების გარე სისტემის სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 60.931 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2016 წლის 17 ნოემბერს 17:30 საათზე.
გამოქვეყნებულია: 2 ნოემბერი 2016    /    დასრულებული: 8 ნოემბერი 2016

განცხადება გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის შესახებ - დაბა ბაკურიანში „ჯინო ველნეს გრუპი“-ს დასასვენებელ-გამაჯანსაღებელ კომპლექსთან მისასვლელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერს დაბა ბაკურიანში „ჯინო ველნეს გრუპი“-ს დასასვენებელ-გამაჯანსაღებელ კომპლექსთან მისასვლელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 7.000 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2016 წლის 8 ნოემბერს 12:30 საათზე.
გამოქვეყნებულია: 31 ოქტომბერი 2016    /    დასრულებული: 30 ნოემბერი 2016

დაბა წყნეთში გურამიშვილის ქ. #4, #5, #6 და #7 მიმდებარედ სანიაღვრე კოლექტორის მოწყობა #EIB/URDP/EMER/CW/NCB/03-2016

საქართველომ მიიღო დაფინანსება ევროპის საინვესტიციო ბანკისაგან (EIB) ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტის (URDP) განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: დაბა წყნეთში გურამიშვილის ქ. #4, #5, #6 და #7 მიმდებარედ სანიაღვრე კოლექტორის მოწყობა.
გამოქვეყნებულია: 27 ოქტომბერი 2016    /    დასრულებული: 28 ნოემბერი 2016

ქ. თბილისში, ჭავჭავაძის გამზ. №83-ის მიმდებარედ გამოფიტული და დაშლილი კლდოვანი ქანების ჩამოშლის პროცესების აღსაკვეთი სამუშაოების პროექტი კონტრაქტის/ტენდერის #: EIB/URDP/EMER/CW/NCB/02-2016

საქართველომ მიიღო დაფინანსება ევროპის საინვესტიციო ბანკისაგან (EIB) ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტის (URDP) განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: ქ. თბილისში, ჭავჭავაძის გამზ. №83-ის მიმდებარედ გამოფიტული და დაშლილი კლდოვანი ქანების ჩამოშლის პროცესების აღსაკვეთი სამუშაოების პროექტი.
გამოქვეყნებულია: 24 ოქტომბერი 2016    /    დასრულებული: 22 ნოემბერი 2016

დაბა სტეფანწმინდაში ალექსანდრე ყაზბეგის სახელობის ისტორიული მუზეუმის კომპლექსის რეაბილიტაცია კონტრაქტის/ტენდერის # IBRD/RDPIII/CW/NCB/02-2016

საქართველოს განზრახული აქვს მიიღოს მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული განვითარების მესამე პროექტის (RDP III) განსახორციელებლად და ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: დაბა სტეფანწმინდაში ალექსანდრე ყაზბეგის სახელობის ისტორიული მუზეუმის კომპლექსის რეაბილიტაცია.
გამოქვეყნებულია: 24 ოქტომბერი 2016    /    დასრულებული: 22 ნოემბერი 2016

ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა საფარას მონასტერთან კონტრაქტის/ტენდერის # IBRD/RDPIII/CW/NCB/06-2016

საქართველოს განზრახული აქვს მიიღოს მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული განვითარების მესამე პროექტის (RDP III) განსახორციელებლად და ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა საფარას მონასტერთან.
გამოქვეყნებულია: 21 ოქტომბერი 2016    /    დასრულებული: 6 ნოემბერი 2016

გადაწყვეტილება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - ქ. თელავში არსებული თელავის ხევის რეაბილიტაცია კონტრაქტის/ტენდერის #: EIB/MIMP/W/NCB/21-2016

საქართველომ მიიღო დაფინანსება ევროპის საინვესტიციო ბანკისაგან (EIB) ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტის (URDP) განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: ქ. თელავში არსებული თელავის ხევის რეაბილიტაცია