დასრულებული ტენდერები

გამოქვეყნებულია: 17 დეკემბერი 2015    /    დასრულებული: 5 იანვარი 2016

მოწვევა ფასთა კოტირებაზე - კაცხის და უბისის მონასტრების სარესტავრაციო-საკონსერვაციო სამუშაოები

კონტრაქტის/ფასთა კოტირების #: IDA/RDPII/CW/SH/18-2015-1

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული განვითარების მეორე პროექტის განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: კაცხის და უბისის მონასტრების სარესტავრაციო-საკონსერვაციო სამუშაოები.
გამოქვეყნებულია: 16 დეკემბერი 2015    /    დასრულებული: 21 დეკემბერი 2015

გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი - სტალინის ქუჩის რეაბილიტაციის და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობისათვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვა.

საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 24 ნოემბრის N2533 განკარგულების საფუძველზე თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ასურეთში, სტალინის ქუჩის რეაბილიტაციის და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობისათვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვის მიზნით გამოცხადდა ხელახალი ტენდერი.

ტენდერთან დაკავშირებით დეტალური ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ ქვემოთ მითითებულ ბმულზე:
გამოქვეყნებულია: 16 დეკემბერი 2015    /    დასრულებული: 21 დეკემბერი 2015

განცხადება ელექტრონული ტენდერის შესახებ

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერს ფონდის ოფისისა და მიმდებარე ტერიტორიის დასუფთავების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით (SPA150034515). შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 53000 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2015 წლის 21 დეკემბერს 17:30 საათზე.

დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის ბმული:
გამოქვეყნებულია: 14 დეკემბერი 2015    /    დასრულებული: 18 დეკემბერი 2015

განცხადება გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის შესახებ

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერს ფონდის ელექტრონული-საინფორმაციო სისტემით მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით (SPA150034175). შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 23040 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2015 წლის 18 დეკემბერს 16:00 საათზე.

დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის ბმული:

გამოქვეყნებულია: 10 დეკემბერი 2015    /    დასრულებული: 16 დეკემბერი 2015

განცხადება გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის შესახებ - თაინეთის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ჟებოტაში ამაღლების სამონასტრო კომპლექსთან მისასვლელი საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა

მთავრობის 2015 წლის 19 ნოემბრის N2462 განკარგულების საფუძველზე სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერს თაინეთის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ჟებოტაში ამაღლების სამონასტრო კომპლექსთან მისასვლელი საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით.
გამოქვეყნებულია: 9 დეკემბერი 2015    /    დასრულებული: 15 დეკემბერი 2015

განცხადება გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის შესახებ - კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის „ხობის მონასტერი“ რეაბილიტაციის სამშენებლო სამუშაოები

მთავრობის 2015 წლის 19 ნოემბრის #2463 განკარგულების საფუძველზე, სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი განმეორებით აცხადებს გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერს, ხობის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის „ხობის მონასტერი“ რეაბილიტაციის სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით.
გამოქვეყნებულია: 9 დეკემბერი 2015    /    დასრულებული: 15 დეკემბერი 2015

განცხადება გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის შესახებ

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერს დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ მირზაანში, ნიკო ფიროსმანაშვილის სახლ-მუზეუმის სარეაბილიტაციო სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 68 740 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2015 წლის 15 დეკემბერს 15:30 საათზე.
დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის ბმული:
გამოქვეყნებულია: 9 დეკემბერი 2015    /    დასრულებული: 15 დეკემბერი 2015

განცხადება ელექტრონული ტენდერის შესახებ

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერს ფონდის ოფისისა და მიმდებარე ტერიტორიის დასუფთავების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით (SPA150033597). შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 45000 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2015 წლის 15 დეკემბერს 13:30 საათზე.
დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის ბმული:
გამოქვეყნებულია: 8 დეკემბერი 2015    /    დასრულებული: 11 იანვარი 2016

კულტურული მემკვიდრეობის ზონების კეთილმოწყობა კაცხის მონასტერთან, კონტრაქტის/ტენდერის #: IDA/RDPII/CW/NCB/08-2015-2

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული განვითარების მეორე პროექტის განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: კულტურული მემკვიდრეობის ზონების კეთილმოწყობა კაცხის მონასტერთან

პროექტით გათვალისწინებულია ტურისტული საინფორმაციო ცენტრის შენობის მშენებლობა (მათ შორის: შიდა წყალმომარაგება, კანალიზაცია, ელ. ქსელები და ავეჯი), ღია ტერასის მოწყობა ვიზიტორებისთვის, წყაროს რეაბილიტაცია, ეკლესიასთან მისასვლელი გზის და ავტო-სადგომის რეაბილიტაცია, გარე წყალსადენი და საკანალიზაციო სისტემების მშენებლობა.
გამოქვეყნებულია: 7 დეკემბერი 2015    /    დასრულებული: 14 დეკემბერი 2015

განცხადება გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის შესახებ

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერს ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ვერხვების დევნილთა დასახლებაში სანიაღვრე ქსელის სარეაბილიტაციო სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 57446 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2015 წლის 14 დეკემბერს 14:00 საათზე.
დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის ბმული: