დასრულებული ტენდერები

გამოქვეყნებულია: 16 ივნისი 2016    /    დასრულებული: 28 ივნისი 2016

„წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ტურიზმის განვითარების ცენტრისათვის კომპიუტერული და საოფისე აღჭურვილობის მიწოდება“ მოწვევა ფასთა კოტირებაზე #: IDA/RDPII/G/SH/03-2016-2

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული განვითარების მეორე პროექტის (RDP II) განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ტურიზმის განვითარების ცენტრისათვის კომპიუტერული და საოფისე აღჭურვილობის მიწოდება“
გამოქვეყნებულია: 13 ივნისი 2016    /    დასრულებული: 21 ივნისი 2016

განცხადება გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის შესახებ

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერს დაბა აბასთუმანში სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ევგენი ხარაძის აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორის ტერიტორიაზე ტურისტული ინფრასტრუქტურის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 65 000 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2016 წლის 21 ივნისს 12:00 საათზე.
გამოქვეყნებულია: 6 ივნისი 2016    /    დასრულებული: 8 ივლისი 2016

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფ. დარჩეთში შიდა გზის რეაბილიტაცია კონტრაქტის/ტენდერის #: EIB/MIMP/W/NCB/12-2016

საქართველომ მიიღო ევროპის საინვესტიციო ბანკისაგან (EIB) ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტის (URDP) განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფ. დარჩეთში შიდა გზის რეაბილიტაცია.
გამოქვეყნებულია: 6 ივნისი 2016    /    დასრულებული: 8 ივლისი 2016

ხონის მუნიციპალიტეტში ივანდიდი - პატარა ჯიხაიშის გზის რეაბილიტაცია კონტრაქტის/ტენდერის # EIB/MIMP/W/NCB/11-2016

საქართველომ მიიღო ევროპის საინვესტიციო ბანკისაგან (EIB) ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტის (URDP) განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: ხონის მუნიციპალიტეტში ივანდიდი-პატარა ჯიხაიშის გზის რეაბილიტაცია.
გამოქვეყნებულია: 3 ივნისი 2016    /    დასრულებული: 4 ივლისი 2016

ადიგენის მუნიციპალიტეტის ზანავი-გომაროს გზის რეაბილიტაცია

კონტრაქტის/ტენდერის #: EIB/MIMP/W/NCB/08-2016

საქართველომ მიიღო ევროპის საინვესტიციო ბანკისაგან (EIB) ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტის (URDP) განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: ადიგენის მუნიციპალიტეტის ზანავი-გომაროს გზის რეაბილიტაცია
გამოქვეყნებულია: 3 ივნისი 2016    /    დასრულებული: 4 ივლისი 2016

მარტვილის მუნიციპალიტეტში ონოღია-ნაჯახაოს გზის რეაბილიტაცია

კონტრაქტის/ტენდერის #: EIB/MIMP/W/NCB/10-2016

საქართველომ მიიღო ევროპის საინვესტიციო ბანკისაგან (EIB) ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტის (URDP) განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: მარტვილის მუნიციპალიტეტში ონოღია-ნაჯახაოს გზის რეაბილიტაცია
გამოქვეყნებულია: 3 ივნისი 2016    /    დასრულებული: 4 ივლისი 2016

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში ჭაქვინჯი-ნარაზენის გზის რეაბილიტაცია

კონტრაქტის/ტენდერის #: EIB/MIMP/W/NCB/09-2016

საქართველომ მიიღო ევროპის საინვესტიციო ბანკისაგან (EIB) ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტის (URDP) განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში ჭაქვინჯი-ნარაზენის გზის რეაბილიტაცია
გამოქვეყნებულია: 1 ივნისი 2016    /    დასრულებული: 8 ივნისი 2016

მოთხოვნა ინტერესის გამოხატვაზე

შერჩევის № IBRD/RDPIII/CS/CQS/05-2016

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული განვითარების მესამე პროექტის (RDP III) განსახორციელებლად. საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აღნიშნული პროექტის ფარგლებში იწვევს კომპანიებს მცხეთის არქეოლოგიური მუზეუმის რეკონსტრუქციის დეტალური საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადების მიზნით, იუნესკოს რეკომენდაციების შესაბამისად.

გამოქვეყნებულია: 18 მაისი 2016    /    დასრულებული: 25 მაისი 2016

განცხადება გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის შესახებ

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერს ლენტეხის მუნიციპალიტეტში, ადგილობრივი მნიშვნელობის ლენტეხი-ფაყი-სკალდის საავტომობილო გზის გაწმენდისა და მდ. ლასკადურას ბეტონის ნაპირსამაგრი ჯებირის მოწყობის სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 420 318 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2016 წლის 25 მაისს 14:30 საათზე.
გამოქვეყნებულია: 17 მაისი 2016    /    დასრულებული: 30 მაისი 2016

მოთხოვნა ინტერესის გამოხატვაზე - „ადგილობრივი კონსულტანტი საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობების ინსტიტუციონალური შესაძლებლობების განვითარებისთვის“ - SRMIDP/C/IC/04-2016

მოთხოვნა ინტერესის გამოხატვაზე - „ადგილობრივი კონსულტანტი საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობების ინსტიტუციონალური შესაძლებლობების განვითარებისთვის“ - SRMIDP/C/IC/04-2016