დასრულებული ტენდერები

გამოქვეყნებულია: 24 სექტემბერი 2015    /    დასრულებული: 12 ოქტომბერი 2015

მოწვევა ინტერესის გამოხატვაზე

საქართველომ მიიღო კრედიტი მსოფლიო ბანკისგან (WB) რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების მეორე პროექტის (SRMIDP) დასაფინანსებლად.
აღნიშნული სახსრების ნაწილის გამოყენება დაგეგმილია საკონსულტაციო მომსახურებისთვის.
საკონსულტაციო მომსახურება („მომსახურება“) ითვალისწინებს „პროექტის შედეგების მონიტორინგსა და შეფასებას“- SRMIDP/CQS/01-2015;
გამოქვეყნებულია: 18 სექტემბერი 2015    /    დასრულებული: 21 ოქტომბერი 2015

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში სოფ. ცოდნისკარი-თელა-პატარაგორი-კაბალის გზის რეაბილიტაცია

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების მეორე პროექტის განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: „ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში სოფ. ცოდნისკარი-თელა-პატარაგორი-კაბალის გზის რეაბილიტაცია“ - SRMIDP/CW/NCB/27-2015
გამოქვეყნებულია: 18 სექტემბერი 2015    /    დასრულებული: 19 ოქტომბერი 2015

სოფელ ჩალაუბანის გზის რეაბილიტაცია გურჯაანის მუნიციპალიტეტში“

SRMIDP/CW/NCB/24-2015
საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების მეორე პროექტის განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: სოფელ ჩალაუბანის გზის რეაბილიტაცია გურჯაანის მუნიციპალიტეტში“ SRMIDP/CW/NCB/24-2015.
გამოქვეყნებულია: 16 სექტემბერი 2015    /    დასრულებული: 29 ოქტომბერი 2015

ინტერესის გამოხატვის მოთხოვნა - შინამეურნეობების კვლევა ტრანსპორტის სფეროში

საქართველოს მთავრობამ მიიღო აზიის განვითარების ბანკის (ADB) სესხი მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის საინვესტიციო პროგრამის (ტრანში 1) დასაფინანსებლად. საერთაშორისო საკონსულტაციო ფირმა უნდა იქნას შერჩეული 2010 წელს თბილისის შინამეურნეობების კვლევის განახლებისათვის. კვლევის სპეციფიკურობიდან გამომდინარე და აზიის განვითარების ბანკის პოლიტიკის გათვალისწინებით, კვლევის მეთოდოლოგია და მასალები სრულად უნდა აკმაყოფილებდეს საერთაშორისო სტანდარტებს.
გამოქვეყნებულია: 11 სექტემბერი 2015    /    დასრულებული: 12 ოქტომბერი 2015

საფარას მონასტრის მისასვლელი გზის აღდგენა კონტრაქტის/ტენდერის #IBRD/RDPIII/CW/NCB/03-2015

საქართველოს განზრახული აქვს მიიღოს მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული განვითარების მესამე პროექტის (RDP III) განსახორციელებლად და ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: საფარას მონასტრის მისასვლელი გზის აღდგენა.
გამოქვეყნებულია: 10 სექტემბერი 2015    /    დასრულებული: 25 სექტემბერი 2015

ცვლილება - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბაზაზე არსებული ხიდების და გვირაბების სტრუქტურული საინჟინრო ლაბორატორიის ტექნიკური დახმარების საკონსულტაციო მომსახურება

ინტერესის გამოხატვის მოთხოვნა - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბაზაზე არსებული ხიდების და გვირაბების სტრუქტურული საინჟინრო ლაბორატორიის ტექნიკური დახმარების საკონსულტაციო მომსახურება (#SUTIP2/C/QCBS/08-2015) - გამოქვეყნების თარიღი:23 ივლისი, 2015.
ინტერესის გამოხატვის საბოლოო ვადად განისაზღვრა 2015 წლის 25 სექტემბერი.გამოქვეყნებულია: 3 სექტემბერი 2015    /    დასრულებული: 11 სექტემბერი 2015

ინტერესის გამოხატვის მოთხოვნა - ადგილობრივი გარემოსდაცვითი სპეციალისტი SUTIP-ის პროგრამისათვის

საქართველოს მთავრობამ მიიღო აზიის განვითარების ბანკის (ADB) სესხი მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის საინვესტიციო პროგრამის (ტრანში 2) დასაფინანსებლად და აპირებს აღნიშნული სესხის ნაწილი გამოიყენოს საკონსულტაციო მომსახურებისათვის. საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი არის პროექტის განმახორციელებელი სააგენტო.
გამოქვეყნებულია: 2 სექტემბერი 2015    /    დასრულებული: 17 სექტემბერი 2015

უჯარმის, გურჯაანისა და ხირსას კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებთან ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობისა და ქ. გურჯაანში კურორტ ახტალის სარეაბილიტაციო სამუშაოების დეფექტების აღმოფხვრა

კონტრაქტის/ფასთა კოტირების #: IBRD/RDP/CW/SH/39-2015-2

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული განვითარების მეორე პროექტის განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: უჯარმის, გურჯაანისა და ხირსას კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებთან ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობისა და ქ. გურჯაანში კურორტ ახტალის სარეაბილიტაციო სამუშაოების დეფექტების აღმოფხვრა
გამოქვეყნებულია: 31 აგვისტო 2015    /    დასრულებული: 1 ოქტომბერი 2015

ვანის არქეოლოგიური ძეგლების დამცავი გადახურვის და ვანის მუზეუმ-ნაკრძალის ტერიტორიის კეთილმოწყობა

IDA/RDPII/CW/NCB/12-2015

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული განვითარების პროექტის (ფაზა II) განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: ვანის არქეოლოგიური ძეგლების დამცავი გადახურვის და ვანის მუზეუმ-ნაკრძალის ტერიტორიის კეთილმოწყობა
გამოქვეყნებულია: 20 აგვისტო 2015    /    დასრულებული: 22 სექტემბერი 2015

კულტურული მემკვიდრეობის ზონების კეთილმოწყობა კაცხის მონასტერთან

კონტრაქტის/ტენდერის #: IDA/RDPII/CW/NCB/08-2015-1

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული განვითარების მეორე პროექტის განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: კულტურული მემკვიდრეობის ზონების კეთილმოწყობა კაცხის მონასტერთან