დასრულებული ტენდერები

გამოქვეყნებულია: 2 ივნისი 2014    /    დასრულებული: 9 ივნისი 2014

განცხადება გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის შესახებ

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერს
გამაგრილებელი და სავენტილაციო მოწყობილობის - ჩილერის სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით.
გამოქვეყნებულია: 30 მაისი 2014    /    დასრულებული: 3 ივნისი 2014

განცხადება საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის შესყიდვასთან დაკავშირებით

სსიპ „საქართველოს მუნიციპალური განვთარების ფონდი“ ახორციელებს მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ წეროვანში დევნილთა დასახლების საკანალიზაციო გამწმენდი ნაგებობის რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვას. საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 04 აპრილის N595 განკარგულების შესაბამისად, აღნიშნული მომსახურების შესყიდვა განხორციელდება გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით.
გამოქვეყნებულია: 28 მაისი 2014    /    დასრულებული: 28 მაისი 2014

შეტყობინება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ

რეგიონული განვითარების პროექტის ფარგლებში გაფორმდა ხელშეკრულება - კახეთის რეგიონში ტურისტულ სექტორში მუშახელის განვითარებისა და უნარ-ჩვევების გაძლიერების საკონსულტაციო მომსახურება.
გამოქვეყნებულია: 21 მაისი 2014    /    დასრულებული: 23 ივნისი 2014

წყალტუბოს თეატრისა და გამგეობის შენობის რეაბილიტაციაზე -- მოწვევა ეროვნულ საკონკურსო ვაჭრობაზე

IDA/RDPII/CW/NCB/15-2014

საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდმა ქალაქ წყალტუბოს ცენტრალურ ნაწილში მდებარე გამგეობის შენობის ფასადისა და ინტერიერის, ასევე თეატრის შენობის ფასადის რეაბილიტაციაზე ტენდერი გამოაცხადა. პროექტი მსოფლიო ბანკის დაფინანსებუით განხორციელდება, პრეოქტი რეგიონალური და ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარებას ისახავს მიზნად.
გამოქვეყნებულია: 20 მაისი 2014    /    დასრულებული: 20 ივნისი 2014

ზესტაფონის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია

ტენდერის #EIB/WIMPII/W/NCB/24

საქართველოს მთავრობამ მიიღო ევროპის საინვესტიციო ბანკის სესხი წყლის ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის პროექტის II ეტაპის დასაფინანსებლად. აღნიშნული სესხის ნაწილი გამოყენებული იქნება ზემოთ ხსენებული სამუშაოების დასაფინანსებლად. ძირითადი სამუშაოები მოიცავს მიწის სამუშაოებს, ფოლადისა და პოლიეთილენის მილების მონტაჟს და ასფალტის საფარის მოწყობას.
გამოქვეყნებულია: 20 მაისი 2014    /    დასრულებული: 9 ივნისი 2014

ტექნიკურ-ეკონომიკური შესწავლა და დეტალური დიზაინის მომზადება თელავის მუნიციპალიტეტში, სოფ. შალაურში მდებარე „შალაურის“ ღვინის მარნის მისასვლელი გზის რეაბილიტაციისთვის

საქართველომ მიმართა მსოფლიო ბანკს რეგიონული განვითარების პროექტის დასაფინანსებლად. აღნიშნული სახსრების ნაწილის გამოყენება დაგეგმილია საკონსულტაციო მომსახურებისთვის. მოცემული საკონსულტაციო მომსახურების („მომსახურება“) მიზანია ტექნიკურ-ეკონომიკური შესწავლა და დეტალური დიზაინის მომზადება, აგრეთვე გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მომზადება შალაურში გზის რეაბილიტაციისთვის.
გამოქვეყნებულია: 19 მაისი 2014    /    დასრულებული: 19 ივნისი 2014

ხობის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია

ტენდერის #EIB/WIMPII/W/NCB/15

საქართველოს მთავრობამ მიიღო ევროპის საინვესტიციო ბანკის სესხი წყლის ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის პროექტის II ეტაპის დასაფინანსებლად. აღნიშნული სესხის ნაწილი გამოყენებული იქნება ზემოთ ხსენებული სამუშაოების დასაფინანსებლად. ძირითადი სამუშაოები მოიცავს მიწის სამუშაოებს, ფოლადისა და პოლიეთილენის მილების მონტაჟს, ასფალტის საფარის მოწყობას და ჭაბურღულების ტუმბოების სამონტაჟო სამუშაოებს.
გამოქვეყნებულია: 19 მაისი 2014    /    დასრულებული: 26 მაისი 2014

შეტყობინება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ

IDA/RDPII/CW/NCB/01-1-2014-L2

ქ. წყალტუბოს „ცივი“ ტბის და ცენტრალური პარკის გზების, ბილიკების და სანიაღვრე-სადრენაჟე სისტემის რეაბილიტაცია
გამოქვეყნებულია: 14 მაისი 2014    /    დასრულებული: 22 მაისი 2014

განცხადება საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის შესყიდვასთან დაკავშირებით

სსიპ „საქართველოს მუნიციპალური განვთარების ფონდი“ ახორციელებს სიღნაღის მუნიციპალიტეტში, სოფლების ბოდბისა და ბოდბისხევის დამაკავშირებელი გზის მშენებლობა-რეაბილიტაციისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვას. საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 16 აპრილის N702 განკარგულების შესაბამისად, აღნიშნული მომსახურების შესყიდვა განხორციელდება გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით.
გამოქვეყნებულია: 14 მაისი 2014    /    დასრულებული: 19 მაისი 2014

განცხადება საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის შესყიდვასთან დაკავშირებით

სსიპ „საქართველოს მუნიციპალური განვთარების ფონდი“ ახორციელებს ქალაქებში თელავში, ოზურგეთში, ზუგდიდში, გორში, ამბროლაურში, მცხეთასა და ახალციხეში ახალი მუნიციპალიტეტების ორგანოების განსათავსებლად საჭირო ადმინისტრაციული შენობების სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო -სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვას. საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 01 მაისის N763 განკარგულების შესაბამისად, აღნიშნული მომსახურების შესყიდვა განხორციელდება გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით.