დასრულებული ტენდერები

გამოქვეყნებულია: 8 ივლისი 2014    /    დასრულებული: 8 აგვისტო 2014

ლიკანისა და წაღვერის წყალმომარაგების სისტემების რეაბილიტაცია

ტენდერის #EIB/WIMPII/W/NCB/29

საქართველოს მთავრობამ მიიღო ევროპის საინვესტიციო ბანკის სესხი წყლის ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის პროექტის II ეტაპის დასაფინანსებლად. აღნიშნული სესხის ნაწილი გამოყენებული იქნება ზემოთ ხსენებული სამუშაოების დასაფინანსებლად. ძირითადი სამუშაოები მოიცავს ფოლადის და პოლიეთილენის მილების მონტაჟს, მიწის სამუშაოებს, ასფალტის საფარის მოწყობას და ბეტონის შამუშაოებს.

გამოქვეყნებულია: 7 ივლისი 2014    /    დასრულებული: 7 აგვისტო 2014

თერჯოლის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია

ტენდერის #EIB/WIMPII/W/NCB/03-1

საქართველოს მთავრობამ მიიღო ევროპის საინვესტიციო ბანკის სესხი წყლის ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის პროექტის II ეტაპის დასაფინანსებლად. აღნიშნული სესხის ნაწილი გამოყენებული იქნება ზემოთ ხსენებული სამუშაოების დასაფინანსებლად. ძირითადი სამუშაოები მოიცავს ფოლადის და პოლიეთილენის მილების მონტაჟს, მიწის სამუშაოებს და ასფალტის საფარის მოწყობას.
დეტალებისთვის იხილეთ სატენდერო განცხადება.
გამოქვეყნებულია: 4 ივლისი 2014    /    დასრულებული: 4 აგვისტო 2014

სიღნაღის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია

ტენდერის #EIB/WIMPII/W/NCB/23


საქართველოს მთავრობამ მიიღო ევროპის საინვესტიციო ბანკის სესხი წყლის ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის პროექტის II ეტაპის დასაფინანსებლად. აღნიშნული სესხის ნაწილი გამოყენებული იქნება ზემოთ ხსენებული სამუშაოების დასაფინანსებლად. ძირითადი სამუშაოები მოიცავს მიწის სამუშაოებს, ფოლადისა და პოლიეთილენის მილების მონტაჟს, ასფალტის საფარის მოწყობას, ჭაბურღილების მოწყობას, ტუმბოების სამონტაჟო სამუშაოებს და წყლის რეზერვუარების მოწყობას.

გამოქვეყნებულია: 4 ივლისი 2014    /    დასრულებული: 26 აგვისტო 2014

ორმაგკაბინიანი სატვირთო მანქანების მიწოდება საქართველოს გაერთიანებული წყალმომომარაგების კომპანიისათვის

ტენდერის # EIB/WIMPII/G/ICB/03

საქართველოს მთავრობამ მიიღო ევროპის საინვესტიციო ბანკის სესხი წყლის ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის პროექტის II ეტაპის დასაფინანსებლად. აღნიშნული სესხის ნაწილი გამოყენებული იქნება ზემოთ ხსენებული პროექტის ფარგლებში, საქართველოს გაერთიანებული წყალმომომარაგების კომპანიისათვის 15 ცალი ორმაგკაბინიანი სატვირთო მანქანის მიწოდების მიზნით.
გამოქვეყნებულია: 27 ივნისი 2014    /    დასრულებული: 29 ივლისი 2014

ქ. თელავში ბატონის ციხის რესტავრაციის (ფაზა 2)

ტენდერის # IBRD/RDP/CW/NCB/06-2014-1

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონალური განვითარების პროექტის განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისთვის: ქ. თელავში ბატონის ციხის (სასახლე) რესტავრაცია (ფაზა 2). სასახლის რესტავრაციის პროექტი ითვალისწინებს ნაგებობის დაზიანებული ნაწილების შეცვლას, და 1980-იანი წლების სარესტავრაციო სამუშაოების განხორციელებისას მიღებული რიგი არამართებული გადაწყვეტების კორექციას. იცვლება სახურავისა და აივნების ხის მზიდი კონსტრუქციები გადახურვის ფენილები, ხის აჟურული ვიტრაჟები და კარები, აგურის იატაკი.
გამოქვეყნებულია: 26 ივნისი 2014    /    დასრულებული: 10 ივლისი 2014

შეტყობინება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ

შპს ,,ყვარლის ბაგა“-ს მისასვლელი გზის, წყალმომარაგების, გაზმომარაგების და ტელეკომუნიკაციის ქსელების მოწყობის სამუშაოები

IBRD/RDP/CW/NCB/27-2014
გამოქვეყნებულია: 26 ივნისი 2014    /    დასრულებული: 26 აგვისტო 2014

მოწვევა ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად

ქ. თბილისში მეტროპოლიტენის მეორე ხაზის გაგრძელება და მეტროსადგურ - "უნივერსიტეტის" მშენებლობა

საქართველოს მთავრობამ მიიღო სესხი აზიის განვითარების ბანკისგან (ADB) მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის საინვესტიციო პროგრამის - პირველი ტრანშით გათვალისწინებული პროექტების დასაფინანსებლად. სესხის ნაწილი გამოყენებული იქნება ქ. თბილისში მეტროპოლიტენის მეორე ხაზის გაგრძელებისა და მეტროსადგურ "უნივერსიტეტის" სამშენებლო სამუშაოებისათვის. ტენდერი ღიაა მხოლოდ იმ მონაწილეთათვის, რომლებიც წარმოდგენილია აზიის განვითარების ბანკის (ADB) წევრი ქვეყნებიდან.
გამოქვეყნებულია: 23 ივნისი 2014    /    დასრულებული: 7 ივლისი 2014

შეტყობინება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ

კონტრაქტის საიდენტიფიკაციო ნომერი: IDA/RDPII/CW/NCB/01-1-2014-L1

ქ. წყალტუბოს წრიული გზის სანიაღვრე სისტემის და წრიული გზის საფარის რეაბილიტაცია (ფაზა 2) IDA/RDPII/CW/NCB/01-1-2014-L1
გამოქვეყნებულია: 20 ივნისი 2014    /    დასრულებული: 28 ივლისი 2014

წყლის ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის პროექტი II-სთვის (EIB) საერთაშორისო ტექნიკური დამხმარე კონსულტანტის შერჩევა

საქართველომ ევროპის საინვესტიციო ბანკისაგან (EIB) მიიღო სესხი წყლის ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის პროექტი II-სთვის (WIMPII). აღნიშნული ინტერესის გამოხატვის მოწვევა ეხება საერთაშორისო ტექნიკური დამხმარე კონსულტანტის შერჩევას. კონსულტანტი შერჩეული იქნება შეზღუდული საერთაშორისო ტენდერის პროცედურის შესაბამისად.
გამოქვეყნებულია: 20 ივნისი 2014    /    დასრულებული: 28 ივლისი 2014

წყლის ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის პროექტი II-სთვის (EIB) საერთაშორისო შესყიდვების კონსულტანტის შერჩევა

საქართველომ ევროპის საინვესტიციო ბანკისაგან (EIB) მიიღო სესხი წყლის ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის პროექტი II-სთვის (WIMPII). აღნიშნული ინტერესის გამოხატვის მოწვევა ეხება საერთაშორისო შესყიდვების კონსულტანტის შერჩევას. კონსულტანტი შერჩეული იქნება შეზღუდული საერთაშორისო ტენდერის პროცედურის შესაბამისად.