დასრულებული ტენდერები

გამოქვეყნებულია: 28 იანვარი 2016    /    დასრულებული: 4 თებერვალი 2016

განცხადება გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის შესახებ

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერს საერთაშორისო მნიშვნელობის თბილისი-წითელი ხიდი (აზერბაიჯანის რესპუბლიკის საზღვარი) საავტომობილო გზის თბილისი-რუსთავის მონაკვეთის მოდერნიზაციის პროექტის ფარგლებში, კმ 4+000 - კმ 10+800 მონაკვეთზე არქეოლოგიური კვლევის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 25 000 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2016 წლის 03 თებერვალს 13:00 საათზე.
გამოქვეყნებულია: 28 იანვარი 2016    /    დასრულებული: 3 თებერვალი 2016

განცხადება გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის შესახებ

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერს ტყიბულის მუნიციპალიტეტში, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის - გელათის მონასტერის მიმდებარე ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციისათვის (გელათის სამონასტრო კომპლექსთან მისასვლელი გზის საყრდენი კედლისა და ე.წ. „დავითის წყაროს“ წყალსადენი სისტემის) საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 15 000 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2016 წლის 03 თებერვალს 12:30 საათზე.

გამოქვეყნებულია: 27 იანვარი 2016    /    დასრულებული: 29 თებერვალი 2016

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში სოფ. როდინაულის სასოფლო გზის რეაბილიტაცია - კონტრაქტის/ტენდერის #: EIB/MIMP/W/NCB/01-2016

საქართველომ მიიღო ევროპის საინვესტიციო ბანკისაგან (EIB) დაფინანსება მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის პროექტის (MIMP) განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში სოფ. როდინაულის სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
გამოქვეყნებულია: 26 იანვარი 2016    /    დასრულებული: 3 თებერვალი 2016

განცხადება გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის შესახებ

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერს დუშეთის ცენტრალური პარკისა და მიმდებარე ისტორიული განაშენიანების რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 255 000 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2016 წლის 02 თებერვალს 13:00 საათზე.
გამოქვეყნებულია: 26 იანვარი 2016    /    დასრულებული: 26 თებერვალი 2016

ლენტეხის მუნიციპალიტეტში ხიდების რეაბილიტაცია და მშენებლობა

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების მეორე პროექტის განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: „ლენტეხის მუნიციპალიტეტში ხიდების რეაბილიტაცია და მშენებლობა“ - SRMIDP/CW/NCB/29-2015
გამოქვეყნებულია: 20 იანვარი 2016    /    დასრულებული: 27 იანვარი 2016

განცხადება გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის შესახებ

საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 8 იანვრის N15 განკარგულების საფუძველზე ჭიათურის მუნიციპალიტეტში არსებული ძველი საბაგირო სადგურების, ხაზებისა და საყრდენი სვეტების სადემონტაჟო სამუშაოებისთვის საჭირო დეტალური საინჟინრო საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვის მიზნით გამოცხადდა გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი.
გამოქვეყნებულია: 18 იანვარი 2016    /    დასრულებული: 27 იანვარი 2016

განცხადება გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის შესახებ - ჭიათურის მუნიციპალიტეტში გონდოლებიანი საბაგიროების დასაწყობებისათვის საჭირო სასაწყობო შენობა-ნაგებობის სარეკონსტრუქციო-სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვის მიზნით

საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 30 დეკემბრის N2831 განკარგულების თანახმად ჭიათურის მუნიციპალიტეტში გონდოლებიანი საბაგიროების დასაწყობებისათვის საჭირო სასაწყობო შენობა-ნაგებობის სარეკონსტრუქციო-სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვის მიზნით გამოცხადდა გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი.
გამოქვეყნებულია: 8 იანვარი 2016    /    დასრულებული: 14 იანვარი 2016

განცხადება გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის შესახებ

მთავრობის 2014 წლის 24 დეკემბრის N2424 განკარგულებისა და 2015 წლის 19 ნოემბრის N2460 განკარგულების თანახმად რეგიონალური განვითარების მე-3 პროექტის (RDP3) ფარგლებში ანანურის ხუროთმოძღვრული კომპლექსის მიმდებარედ ტურისტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვის მიზნით გამოცხადდა გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი, ტენდერთან დაკავშირებით დეტალური ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ ქვემოთ მითითებულ ბმულზე:
გამოქვეყნებულია: 8 იანვარი 2016    /    დასრულებული: 15 იანვარი 2016

განცხადება გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის შესახებ

მთავრობის 2014 წლის 24 დეკემბრის N2424 განკარგულებისა და 2015 წლის 19 ნოემბრის N2460 განკარგულების თანახმად რეგიონალური განვითარების მე-3 პროექტის (RDP3) ფარგლებში დუშეთის ცენტრალური პარკისა და მიმდებარე ისტორიული განაშენიანების რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვის მიზნით გამოცხადდა გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი. ტენდერთან დაკავშირებით დეტალური ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ ქვემოთ მითითებულ ბმულზე:
გამოქვეყნებულია: 8 იანვარი 2016    /    დასრულებული: 8 თებერვალი 2016

მარტვილის მუნიციპალიტეტის სოფლების: სალხინო-ლეცავე-ბალდას გზის რეაბილიტაცია

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების მეორე პროექტის განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: „მარტვილის მუნიციპალიტეტის სოფლების: სალხინო-ლეცავე-ბალდას გზის რეაბილიტაცია“ - SRMIDP/CW/NCB/31-2016