დასრულებული ტენდერები

გამოქვეყნებულია: 6 ოქტომბერი 2016    /    დასრულებული: 17 ოქტომბერი 2016

ინტერესის გამოხატვის მოთხოვნა ანგარიშსწორების ასისტენტის პოზიციაზე

პროექტს აფინანსებს საქართველოს მთვარობა და აზიის განვითარების ბანკი (ADB). საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი წარმოადგენს პროექტის განმახორციელებელი ორგანიზაციას. აღნიშნული პროგრამის ფრაგლებში გათვალისწინებულია ინდივიდუალური კონსულტანტის - ანგარიშსწორების ასისტენტის დაქირავება.
გამოქვეყნებულია: 5 ოქტომბერი 2016    /    დასრულებული: 7 ნოემბერი 2016

თელავის საკანალიზაციო კოლექტორების რეაბილიტაცია - SRMIDP/CW/NCB/19-2015

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების მეორე პროექტის განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: „თელავის საკანალიზაციო კოლექტორების რეაბილიტაცია“ - SRMIDP/CW/NCB/19-2015

გამოქვეყნებულია: 5 ოქტომბერი 2016    /    დასრულებული: 7 ნოემბერი 2016

ჭიათურის მუნიციპალიტეტში ჭიათურა-სკინდორის გზის რეაბილიტაცია კონტრაქტის/ტენდერის #: EIB/MIMP/W/NCB/22-2016

საქართველომ მიიღო დაფინანსება ევროპის საინვესტიციო ბანკისაგან (EIB) ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტის (URDP) განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: ჭიათურის მუნიციპალიტეტში ჭიათურა-სკინდორის გზის რეაბილიტაცია

გამოქვეყნებულია: 5 ოქტომბერი 2016    /    დასრულებული: 7 ნოემბერი 2016

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფ. ვაზისუბანში საუბნო გზების რეაბილიტაცია კონტრაქტის/ტენდერის #: EIB/MIMP/W/NCB/24-2016

საქართველომ მიიღო დაფინანსება ევროპის საინვესტიციო ბანკისაგან (EIB) ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტის (URDP) განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფ. ვაზისუბანში საუბნო გზების რეაბილიტაცია.
გამოქვეყნებულია: 30 სექტემბერი 2016    /    დასრულებული: 25 ოქტომბერი 2016

შეტყობინება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - წყალტუბოს და თელავის საკანალიზაციო გამწმენდი ნაგებობების სამშენებლო სამუშაოებისათვის

შვედეთის საერთაშორისო განვითარების და თანამშრომლობის სააგენტოს (SIDA) მდგრადი ჩამდინარე წყლების მართვის პროექტის (SWMP) და მსოფლიო ბანკისგან რეგიონული განვითრების მეორე პროექტის დამატებითი დაფინანსების (RDP II AF) ფარგლებში წყალტუბოს და თელავის საკანალიზაციო გამწმენდი ნაგებობების სამშენებლო სამუშაოებისათვის ორივე ლოტზე მიღებულია გადაწყვეტილება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ.
გამოქვეყნებულია: 27 სექტემბერი 2016    /    დასრულებული: 11 ოქტომბერი 2016

გადაწყვეტილება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - „ქ. გორში რკინიგზის სადგურის დასახლებაში არსებული ქუჩების და სანიაღვრე სისტემის რეაბილიტაცია“- # EIB/MIMP/W/NCB/18-2016

საქართველომ ევროპის საინვესტიციო ბანკისაგან (EIB) მიიღო დაფინანსება ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტის (URDP) განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: „ქ. გორში რკინიგზის სადგურის დასახლებაში არსებული ქუჩების და სანიაღვრე სისტემის რეაბილიტაცია“- # EIB/MIMP/W/NCB/18-2016
გამოქვეყნებულია: 22 სექტემბერი 2016    /    დასრულებული: 6 ოქტომბერი 2016

მოწვევა ფასთა კოტირებაზე - „შუამთისა და იყალთოს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებისთვის აღჭურვილობის მიწოდება“ - IBRD/RDP/G/SH/03-2016

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული განვითარების პროექტის (RDP) განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: „შუამთისა და იყალთოს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებისთვის აღჭურვილობის მიწოდება“ - IBRD/RDP/G/SH/03-2016
გამოქვეყნებულია: 22 სექტემბერი 2016    /    დასრულებული: 22 სექტემბერი 2016

გადაწყვეტილება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - ახალციხის ქუჩების გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია

პროექტის დასახელება: ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტი
განმახორციელებელი: საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი
ქვეყანა: საქართველო
ტენდერის/კონტრაქტის საიდენტიფიკაციო ნომერი: EIB/MIMP/W/NCB/17-2016
გამოქვეყნებულია: 20 სექტემბერი 2016    /    დასრულებული: 26 სექტემბერი 2016

განცხადება გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის შესახებ

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერს სსიპ - საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის ოზურგეთის წარმომადგენლობის ადმინისტრაციული შენობის რეაბილიტაციის სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 1 738 000 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2016 წლის 26 სექტემბერს 13:00 საათზე.