დასრულებული ტენდერები

გამოქვეყნებულია: 20 აგვისტო 2014    /    დასრულებული: 5 სექტემბერი 2014

საკონკურსო ვაჭრობაზე მოწვევის განცხადების ცვლილება-წალკის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია კონტრაქტის/ტენდერის№EIB/WIMPII/W/NCB/27

წყლის ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის პროექტი II
გამოქვეყნებულია: 20 აგვისტო 2014    /    დასრულებული: 5 სექტემბერი 2014

საკონკურსო ვაჭრობაზე მოწვევის განცხადების ცვლილება-ქარელის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია კონტრაქტის/ტენდერის№EIB/WIMPII/W/NCB/09

წყლის ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის პროექტი II
გამოქვეყნებულია: 20 აგვისტო 2014    /    დასრულებული: 12 სექტემბერი 2014

საკონკურსო ვაჭრობაზე მოწვევის განცხადების ცვლილება-ტყიბულის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია კონტრაქტის/ტენდერის№EIB/WIMPII/W/NCB/20

წყლის ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის პროექტი II
გამოქვეყნებულია: 20 აგვისტო 2014    /    დასრულებული: 8 სექტემბერი 2014

საკონკურსო ვაჭრობაზე მოწვევის განცხადების ცვლილება-საგარეჯოს წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია კონტრაქტის/ტენდერის№EIB/WIMPII/W/NCB/12

წყლის ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის პროექტი II
გამოქვეყნებულია: 20 აგვისტო 2014    /    დასრულებული: 9 სექტემბერი 2014

საკონკურსო ვაჭრობაზე მოწვევის განცხადების ცვლილება-თელავის და კურდღღელაურის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია კონტრაქტის/ტენდერის№EIB/WIMPII/W/NCB/08

წყლის ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის პროექტი II
გამოქვეყნებულია: 20 აგვისტო 2014    /    დასრულებული: 9 სექტემბერი 2014

საკონკურსო ვაჭრობაზე მოწვევის განცხადების ცვლილება-თეთრიწყაროს წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია კონტრაქტის/ტენდერის№EIB/WIMPII/W/NCB/13

წყლის ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის პროექტი II
გამოქვეყნებულია: 20 აგვისტო 2014    /    დასრულებული: 5 სექტემბერი 2014

საკონკურსო ვაჭრობაზე მოწვევის განცხადების ცვლილება - ბაღდათის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია კონტრაქტის/ტენდერის№EIB/WIMPII/W/NCB/04

წყლის ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის პროექტი II
ბაღდათის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია
გამოქვეყნებულია: 14 აგვისტო 2014    /    დასრულებული: 12 სექტემბერი 2014

ტყიბულის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია

ტენდერის #EIB/WIMPII/W/NCB/20

საქართველოს მთავრობამ მიიღო ევროპის საინვესტიციო ბანკის სესხი წყლის ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის პროექტის II ეტაპის დასაფინანსებლად. აღნიშნული სესხის ნაწილი გამოყენებული იქნება ზემოთხსენებული სამუშაოების დასაფინანსებლად. ძირითადი სამუშაოები მოიცავს მიწის სამუშაოებს, ფოლადისა და პოლიეთილენის მილების მონტაჟს, ასფალტის საფარის მოწყობას, რეზერვუარის მშენებლობას, წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაციას, ახლალი მილსადენის მონტაჟს და რეზერვუარებისათვის სანიტარული ზონების მოწყობა. დეტალებისთვის იხილეთ სატენდერო განცხადება.
გამოქვეყნებულია: 12 აგვისტო 2014    /    დასრულებული: 9 სექტემბერი 2014

ინტერესის გამოხატვის მოთხოვნა

საქართველომ მიმართა მსოფლიო ბანკს რეგიონული განვითარების პროექტის დასაფინანსებლად. აღნიშნული სახსრების ნაწილის გამოყენება დაგეგმილია საკონსულტაციო მომსახურებისთვის.

აღნიშნული საკონსულტაციო მომსახურების („მომსახურება“) მიზანია ტექნიკურ-ეკონომიკური შესწავლა და დეტალური დიზაინის მომზადება, აგრეთვე გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მომზადება სოფ. შალაურის გზის რეაბილიტაციისთვის.
გამოქვეყნებულია: 8 აგვისტო 2014    /    დასრულებული: 8 აგვისტო 2014

შეტყობინება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ

რეგიონული განვითარების მეორე პროექტის ფარგლებში გაფორმდა ხელშეკრულება - ვიზიტორთა მართვის გეგმის მომზადება მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის - გელათის მონასტრისთვის.