დასრულებული ტენდერები

გამოქვეყნებულია: 10 ივნისი 2021    /    დასრულებული: 5 ივლისი 2021

ინდივიდუალური კონსულტანტის შერჩევა - ინდივიდუალური კონსულტანტი აბასთუმნის ასტროფიზიკურ ობსერვატორიაში განთავსებული ტელესკოპის რეაბილიტაციისათვის

შერჩევის № IBRD/RDPIII/CS/IC/16-2021
საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული განვითარების მესამე პროექტის (RDP III) განსახორციელებლად. საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი იწვევს ინდივიდუალურ კონსულტანტებს ინტერესის გამოსახატავად შემდეგი მომსახურების გასაწევად: ინდივიდუალური კონსულტანტი აბასთუმნის ასტროფიზიკურ ობსერვატორიაში განთავსებული ტელესკოპის რეაბილიტაციისათვის.
გამოქვეყნებულია: 9 ივნისი 2021    /    დასრულებული: 12 ივლისი 2021

საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 26 აპრილის N185 დადგენილებით დამტკიცებული სახელმწიფო პროგრამის - „განახლებული რეგიონები“ ფარგლებში - ლანჩხუთის, ოზურგეთის, ჩოხატაურის, მესტიის, წალენჯიხის, ჩხოროწყუს, მარტვილის, ფოთის, ხობის, სენაკის, აბაშის, ზუგდიდის, ლენტეხის, ონის, ცაგერის, ამბროლაურის, ტყიბულის, სამტრედიის, წყალტუბოს, ხონის, თერჯოლის, ქუთაისის, ვანის, საჩხერის, ჭიათურის, ხარაგაულის, ზესტაფონის, ბაღდათის, შუახევის, ქედის, ხულოს, ქობულეთის, ხელვაჩაურისა და ბათუმის მუნიციპალიტეტებში სამოქალაქო დანიშნულების ობიექტების სარეაბილიტაციო სამუშაოების საინჟინრო ზედამხედველობის მომსახურების ერთობლივი შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს SPA210001631.

წალენჯიხის, ხობის, საჩხერის, ჭიათურის, ზესტაფონის, შუახევის, ხულოს, ხელვაჩაურის, მესტიის, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტებისა და სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 26 აპრილის N185 დადგენილებით დამტკიცებული სახელმწიფო პროგრამის - „განახლებული რეგიონები“ ფარგლებში - ლანჩხუთის, ოზურგეთის, ჩოხატაურის, მესტიის, წალენჯიხის, ჩხოროწყუს, მარტვილის, ფოთის, ხობის, სენაკის, აბაშის, ზუგდიდის, ლენტეხის, ონის, ცაგერის, ამბროლაურის, ტყიბულის, სამტრედიის, წყალტუბოს, ხონის, თერჯოლის, ქუთაისის, ვანის, საჩხერის, ჭიათურის, ხარაგაულის, ზესტაფონის, ბაღდათის, შუახევის, ქედის, ხულოს, ქობულეთის, ხელვაჩაურისა და ბათუმის მუნიციპალიტეტებში სამოქალაქო დანიშნულების ობიექტების სარეაბილიტაციო სამუშაოების საინჟინრო ზედამხედველობის მომსახურების ერთობლივი შესყიდვა.
გამოქვეყნებულია: 9 ივნისი 2021    /    დასრულებული: 12 ივლისი 2021

საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 26 აპრილის N185 დადგენილებით დამტკიცებული სახელმწიფო პროგრამის - „განახლებული რეგიონები“ ფარგლებში - წალკის, ასპინძის, ბორჯომის, დმანისის, ყაზბეგის, ადიგენის, ახალციხის, ახალქალაქის, ნინოწმინდის, თეთრიწყაროს, რუსთავის, საგარეჯოს, გურჯაანის, სიღნაღის, დედოფლისწყაროს, ახმეტის, თელავის, ყვარელის, ლაგოდეხის, დუშეთის, თიანეთის, მცხეთის, გორის, ხაშურის, ქარელის, კასპის, მარნეულის, გარდაბნისა და ბოლნისის მუნიციპალიტეტებში სამოქალაქო დანიშნულების ობიექტების სარეაბილიტაციო სამუშაოების საინჟინრო ზედამხედველობის მომსახურების ერთობლივი შესყიდვა

გამოქვეყნებულია: 9 ივნისი 2021    /    დასრულებული: 22 ივნისი 2021

ინტერესის გამოხატვის მოთხოვნა - შესყიდვების ადგილობრივი სპეციალისტი

გამოქვეყნებულია: 4 ივნისი 2021    /    დასრულებული: 29 ივნისი 2021

დმანისის მუნიციპალიტეტის, სოფელ ბოსლების, საჯარო სკოლის (საკადასტრო კოდი: 82.12.41.367) რეაბილიტაციის სახელმწიფო შესყიდვა NAT210010155

დმანისის მუნიციპალიტეტის, სოფელ ბოსლების, საჯარო სკოლის (საკადასტრო კოდი: 82.12.41.367) რეაბილიტაციის სახელმწიფო შესყიდვაზე გამოცხადდა NAT210010155 ელექტრონული ტენდერი.
გამოქვეყნებულია: 4 ივნისი 2021    /    დასრულებული: 16 ივლისი 2021

სოფელ ველისციხის ცენტრალური ნაწილის რეაბილიტაცია (გურჯაანის მუნიციპალიტეტი, კახეთის რეგიონი, საქართველო)

კონტრაქტის/ტენდერის: LCIP/CW/015-2020

საქართველოს მთავრობამ მიიღო სესხი აზიის განვითარების ბანკისგან (the Asian Development Bank) „საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა თანაბარი განვითარებისთვის“ პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებლად და ამ სახსრების ნაწილი გამოყენებული იქნება სოფელ ველისციხის ცენტრალური ნაწილის სარეაბილიტაციო სამუშაოების განსახორციელებლად.
გამოქვეყნებულია: 1 ივნისი 2021    /    დასრულებული: 14 ივნისი 2021

მოწვევა ინტერესის გამოხატვაზე - „ქ. თბილისში #76 და #62 საჯარო სკოლების რეაბილიტაციის, რეკონსტრუქციისა და ენერგოეფექტურობის გაზრდის მიზნით დეტალური დიზაინის მომზადება“

პროექტის საიდენტიფიკაციო ნომერი # CEB/EE/CS/NPNP/08-2021

საქართველომ მიიღო ევროპის საბჭოს განვითარების ბანკისგან (CEB) დაფინანსება თბილისის საჯარო სკოლების რეაბილიტაციისა და ენერგოეფექტურობის გაზრდის პროექტის განსახორციელებლად. საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აღნიშნული პროექტის ფარგლებში იწვევს კომპანიებს შემდეგი საკონსულტაციო მომსახურებისათვის: „ქ. თბილისში #76 და #62 საჯარო სკოლების რეაბილიტაციის, რეკონსტრუქციისა და ენერგოეფექტურობის გაზრდის მიზნით დეტალური დიზაინის მომზადება“.
გამოქვეყნებულია: 1 ივნისი 2021    /    დასრულებული: 14 ივნისი 2021

მოწვევა ინტერესის გამოხატვაზე - „ქ. თბილისში #67 და #89 საჯარო სკოლების რეაბილიტაციის, რეკონსტრუქციისა და ენერგოეფექტურობის გაზრდის მიზნით დეტალური დიზაინის მომზადება“

პროექტის საიდენტიფიკაციო ნომერი # CEB/EE/CS/NPNP/07-2021

საქართველომ მიიღო ევროპის საბჭოს განვითარების ბანკისგან (CEB) დაფინანსება თბილისის საჯარო სკოლების რეაბილიტაციისა და ენერგოეფექტურობის გაზრდის პროექტის განსახორციელებლად. საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აღნიშნული პროექტის ფარგლებში იწვევს კომპანიებს შემდეგი საკონსულტაციო მომსახურებისათვის: „ქ. თბილისში #67 და #89 საჯარო სკოლების რეაბილიტაციის, რეკონსტრუქციისა და ენერგოეფექტურობის გაზრდის მიზნით დეტალური დიზაინის მომზადება“.
გამოქვეყნებულია: 25 მაისი 2021    /    დასრულებული: 28 ივნისი 2021

მოწვევა ინტერესის გამოხატვაზე - აჭარის, გურიის, იმერეთის, სამცხე-ჯავახეთის, შიდა ქართლის და მცხეთა-მთიანეთის საჯარო სკოლების რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაციის მიზნით დეტალური საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება

პროექტის საიდენტიფიკაციო ნომერი IBRD/I2Q/CS/QCBS/06-2021

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება პროექტის „ინოვაციები, ინკლუზიური განათლება და ხარისხი“ (I2Q) განსახორციელებლად. საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აღნიშნული პროექტის ფარგლებში იწვევს კომპანიებს აჭარის, გურიის, იმერეთის, სამცხე-ჯავახეთის, შიდა ქართლის და მცხეთა-მთიანეთის საჯარო სკოლების რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაციის მიზნით დეტალური საპროექტო დოკუმენტაციის მოსამზადებლად.
გამოქვეყნებულია: 25 მაისი 2021    /    დასრულებული: 28 ივნისი 2021

მოწვევა ინტერესის გამოხატვაზე - ქვემო ქართლის და კახეთის საჯარო სკოლების რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაციის მიზნით დეტალური საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება

პროექტის საიდენტიფიკაციო ნომერი IBRD/I2Q/CS/QCBS/05-2021

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება პროექტის „ინოვაციები, ინკლუზიური განათლება და ხარისხი“ (I2Q) განსახორციელებლად. საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აღნიშნული პროექტის ფარგლებში იწვევს კომპანიებს ქვემო ქართლის და კახეთის საჯარო სკოლების რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაციის მიზნით დეტალური საპროექტო დოკუმენტაციის მოსამზადებლად.