დასრულებული ტენდერები

გამოქვეყნებულია: 14 ივლისი 2014    /    დასრულებული: 14 აგვისტო 2014

ზესტაფონის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია


ტენდერის #EIB/WIMPII/W/NCB/24-1

საქართველოს მთავრობამ მიიღო ევროპის საინვესტიციო ბანკის სესხი წყლის ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის პროექტის II ეტაპის დასაფინანსებლად. აღნიშნული სესხის ნაწილი გამოყენებული იქნება ზემოთ ხსენებული სამუშაოების დასაფინანსებლად. ძირითადი სამუშაოები მოიცავს მიწის სამუშაოებს, ფოლადისა და პოლიეთილენის მილების მონტაჟს და ასფალტის საფარის მოწყობას.
გამოქვეყნებულია: 11 ივლისი 2014    /    დასრულებული: 13 აგვისტო 2014

ოზურგეთის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია

ტენდერის №EIB/WIMPII/W/NCB/06-1

საქართველოს მთავრობამ მიიღო ევროპის საინვესტიციო ბანკის სესხი წყლის ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის პროექტის II ეტაპის დასაფინანსებლად. აღნიშნული სესხის ნაწილი გამოყენებული იქნება ზემოთ ხსენებული სამუშაოების დასაფინანსებლად. ძირითადი სამუშაოები მოიცავს ფოლადისა და პოლიეთილენის მილების მონტაჟს, მიწის სამუშაოებს, მომხმარებელთა დაერთებებს და ასფალტის საფარის მოწყობას.
გამოქვეყნებულია: 10 ივლისი 2014    /    დასრულებული: 12 აგვისტო 2014

დუშეთის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია

ტენდერის #EIB/WIMPII/W/NCB/14-1

საქართველოს მთავრობამ მიიღო ევროპის საინვესტიციო ბანკის სესხი წყლის ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის პროექტის II ეტაპის დასაფინანსებლად. აღნიშნული სესხის ნაწილი გამოყენებული იქნება ზემოთ ხსენებული სამუშაოების დასაფინანსებლად. ძირითადი სამუშაოები მოიცავს ფოლადის და პოლიეთილენის მილების მონტაჟს, მიწის სამუშაოებს და ასფალტის საფარის აღდგენას.
გამოქვეყნებულია: 10 ივლისი 2014    /    დასრულებული: 24 ივლისი 2014

შეტყობინება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ

სატენდერო დოკუმენტის/კონტრაქტის საიდენტიფიკაციო ნომერი:
IDA/RDPII/CW/NCB/14-2014
გამოქვეყნებულია: 9 ივლისი 2014    /    დასრულებული: 11 აგვისტო 2014

ახალციხისა და ასპინძის წყალმომარაგების სისტემების რეაბილიტაცია

ტენდერის #EIB/WIMPII/W/NCB/30

საქართველოს მთავრობამ მიიღო ევროპის საინვესტიციო ბანკის სესხი წყლის ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის პროექტის II ეტაპის დასაფინანსებლად. აღნიშნული სესხის ნაწილი გამოყენებული იქნება ზემოთ ხსენებული სამუშაოების დასაფინანსებლად. ძირითადი სამუშაოები მოიცავს ფოლადის და პოლიეთილენის მილების მონტაჟს, მიწის სამუშაოებს და ასფალტის საფარის მოწყობას.

გამოქვეყნებულია: 8 ივლისი 2014    /    დასრულებული: 8 აგვისტო 2014

ლიკანისა და წაღვერის წყალმომარაგების სისტემების რეაბილიტაცია

ტენდერის #EIB/WIMPII/W/NCB/29

საქართველოს მთავრობამ მიიღო ევროპის საინვესტიციო ბანკის სესხი წყლის ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის პროექტის II ეტაპის დასაფინანსებლად. აღნიშნული სესხის ნაწილი გამოყენებული იქნება ზემოთ ხსენებული სამუშაოების დასაფინანსებლად. ძირითადი სამუშაოები მოიცავს ფოლადის და პოლიეთილენის მილების მონტაჟს, მიწის სამუშაოებს, ასფალტის საფარის მოწყობას და ბეტონის შამუშაოებს.

გამოქვეყნებულია: 7 ივლისი 2014    /    დასრულებული: 7 აგვისტო 2014

თერჯოლის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია

ტენდერის #EIB/WIMPII/W/NCB/03-1

საქართველოს მთავრობამ მიიღო ევროპის საინვესტიციო ბანკის სესხი წყლის ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის პროექტის II ეტაპის დასაფინანსებლად. აღნიშნული სესხის ნაწილი გამოყენებული იქნება ზემოთ ხსენებული სამუშაოების დასაფინანსებლად. ძირითადი სამუშაოები მოიცავს ფოლადის და პოლიეთილენის მილების მონტაჟს, მიწის სამუშაოებს და ასფალტის საფარის მოწყობას.
დეტალებისთვის იხილეთ სატენდერო განცხადება.
გამოქვეყნებულია: 4 ივლისი 2014    /    დასრულებული: 4 აგვისტო 2014

სიღნაღის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია

ტენდერის #EIB/WIMPII/W/NCB/23


საქართველოს მთავრობამ მიიღო ევროპის საინვესტიციო ბანკის სესხი წყლის ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის პროექტის II ეტაპის დასაფინანსებლად. აღნიშნული სესხის ნაწილი გამოყენებული იქნება ზემოთ ხსენებული სამუშაოების დასაფინანსებლად. ძირითადი სამუშაოები მოიცავს მიწის სამუშაოებს, ფოლადისა და პოლიეთილენის მილების მონტაჟს, ასფალტის საფარის მოწყობას, ჭაბურღილების მოწყობას, ტუმბოების სამონტაჟო სამუშაოებს და წყლის რეზერვუარების მოწყობას.

გამოქვეყნებულია: 4 ივლისი 2014    /    დასრულებული: 26 აგვისტო 2014

ორმაგკაბინიანი სატვირთო მანქანების მიწოდება საქართველოს გაერთიანებული წყალმომომარაგების კომპანიისათვის

ტენდერის # EIB/WIMPII/G/ICB/03

საქართველოს მთავრობამ მიიღო ევროპის საინვესტიციო ბანკის სესხი წყლის ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის პროექტის II ეტაპის დასაფინანსებლად. აღნიშნული სესხის ნაწილი გამოყენებული იქნება ზემოთ ხსენებული პროექტის ფარგლებში, საქართველოს გაერთიანებული წყალმომომარაგების კომპანიისათვის 15 ცალი ორმაგკაბინიანი სატვირთო მანქანის მიწოდების მიზნით.
გამოქვეყნებულია: 27 ივნისი 2014    /    დასრულებული: 29 ივლისი 2014

ქ. თელავში ბატონის ციხის რესტავრაციის (ფაზა 2)

ტენდერის # IBRD/RDP/CW/NCB/06-2014-1

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონალური განვითარების პროექტის განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისთვის: ქ. თელავში ბატონის ციხის (სასახლე) რესტავრაცია (ფაზა 2). სასახლის რესტავრაციის პროექტი ითვალისწინებს ნაგებობის დაზიანებული ნაწილების შეცვლას, და 1980-იანი წლების სარესტავრაციო სამუშაოების განხორციელებისას მიღებული რიგი არამართებული გადაწყვეტების კორექციას. იცვლება სახურავისა და აივნების ხის მზიდი კონსტრუქციები გადახურვის ფენილები, ხის აჟურული ვიტრაჟები და კარები, აგურის იატაკი.