დასრულებული ტენდერები

გამოქვეყნებულია: 21 აგვისტო 2014    /    დასრულებული: 25 აგვისტო 2014

განცხადება გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის შესახებ -ზუგდიდი-ჯვარი-მესტია-ლასდილის გზის აღდგენა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერს ზუგდიდი-ჯვარი-მესტია-ლასდილის გზის კმ 126 – კმ 128 მონაკვეთზე საავტომობილო გზის აღდგენის სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით.
გამოქვეყნებულია: 20 აგვისტო 2014    /    დასრულებული: 10 სექტემბერი 2014

საკონკურსო ვაჭრობაზე მოწვევის განცხადების ცვლილება-უბისის მონასტრის ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა კონტრაქტის/ტენდერის #: IDA/RDPII/CW/NCB/09-2014

რეგიონალური განვითარების პროექტი II
გამოქვეყნებულია: 20 აგვისტო 2014    /    დასრულებული: 5 სექტემბერი 2014

საკონკურსო ვაჭრობაზე მოწვევის განცხადების ცვლილება-წალკის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია კონტრაქტის/ტენდერის№EIB/WIMPII/W/NCB/27

წყლის ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის პროექტი II
გამოქვეყნებულია: 20 აგვისტო 2014    /    დასრულებული: 5 სექტემბერი 2014

საკონკურსო ვაჭრობაზე მოწვევის განცხადების ცვლილება-ქარელის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია კონტრაქტის/ტენდერის№EIB/WIMPII/W/NCB/09

წყლის ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის პროექტი II
გამოქვეყნებულია: 20 აგვისტო 2014    /    დასრულებული: 12 სექტემბერი 2014

საკონკურსო ვაჭრობაზე მოწვევის განცხადების ცვლილება-ტყიბულის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია კონტრაქტის/ტენდერის№EIB/WIMPII/W/NCB/20

წყლის ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის პროექტი II
გამოქვეყნებულია: 20 აგვისტო 2014    /    დასრულებული: 8 სექტემბერი 2014

საკონკურსო ვაჭრობაზე მოწვევის განცხადების ცვლილება-საგარეჯოს წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია კონტრაქტის/ტენდერის№EIB/WIMPII/W/NCB/12

წყლის ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის პროექტი II
გამოქვეყნებულია: 20 აგვისტო 2014    /    დასრულებული: 9 სექტემბერი 2014

საკონკურსო ვაჭრობაზე მოწვევის განცხადების ცვლილება-თელავის და კურდღღელაურის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია კონტრაქტის/ტენდერის№EIB/WIMPII/W/NCB/08

წყლის ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის პროექტი II
გამოქვეყნებულია: 20 აგვისტო 2014    /    დასრულებული: 9 სექტემბერი 2014

საკონკურსო ვაჭრობაზე მოწვევის განცხადების ცვლილება-თეთრიწყაროს წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია კონტრაქტის/ტენდერის№EIB/WIMPII/W/NCB/13

წყლის ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის პროექტი II
გამოქვეყნებულია: 20 აგვისტო 2014    /    დასრულებული: 5 სექტემბერი 2014

საკონკურსო ვაჭრობაზე მოწვევის განცხადების ცვლილება - ბაღდათის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია კონტრაქტის/ტენდერის№EIB/WIMPII/W/NCB/04

წყლის ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის პროექტი II
ბაღდათის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია
გამოქვეყნებულია: 14 აგვისტო 2014    /    დასრულებული: 12 სექტემბერი 2014

ტყიბულის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია

ტენდერის #EIB/WIMPII/W/NCB/20

საქართველოს მთავრობამ მიიღო ევროპის საინვესტიციო ბანკის სესხი წყლის ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის პროექტის II ეტაპის დასაფინანსებლად. აღნიშნული სესხის ნაწილი გამოყენებული იქნება ზემოთხსენებული სამუშაოების დასაფინანსებლად. ძირითადი სამუშაოები მოიცავს მიწის სამუშაოებს, ფოლადისა და პოლიეთილენის მილების მონტაჟს, ასფალტის საფარის მოწყობას, რეზერვუარის მშენებლობას, წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაციას, ახლალი მილსადენის მონტაჟს და რეზერვუარებისათვის სანიტარული ზონების მოწყობა. დეტალებისთვის იხილეთ სატენდერო განცხადება.