თელავის და კურდღელაურის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია

გამოქვეყნებულია: 8 აგვისტო 2014    /    ძალაშია: 9 სექტემბერი 2014

საქართველოს მთავრობამ მიიღო ევროპის საინვესტიციო ბანკის სესხი წყლის ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის პროექტის II ეტაპის დასაფინანსებლად. აღნიშნული სესხის ნაწილი გამოყენებული იქნება ზემოთხსენებული სამუშაოების დასაფინანსებლად. ძირითადი სამუშაოები მოიცავს მიწის სამუშაოებს, ფოლადისა და პოლიეთილენის მილების მონტაჟს, ასფალტის საფარის მოწყობას, სადაწნეო მილსადენების შეცვლას, საქლორატორო შენობის და წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაციას.

 

დეტალებისთვის იხილეთ სატენდერო განცხადება

 

მოწვევა თელავი_EIB-WIMPII-08

 

ცვლილება შევიდა 20.08.2014

 

    მოწვევა თელავი_EIB-WIMPII-08 ცვლილება