მოწვევა ინტერესის გამოხატვაზე - კორპორატიული განვითარების პროგრამა

გამოქვეყნებულია: 24 თებერვალი 2023    /    ძალაშია: 27 მარტი 2023

 კონტრაქტის/შერჩევის #: EBRD/BMSP/CS/QCBS/01-2023


საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდმა მიიღო დაფინანსება  ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკისგან (EBRD) ბაკურიანის მუნიციპალური სერვისების პროექტის (BMSP) განსახორციელებლად. საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში იწვევს კომპანიებს შემდეგი საკონსულტაციო მომსახურებისათვის: კორპორატიული განვითარების პროგრამა.

საკონსულტაციო შერჩევა განხორციელდება EBRD-ის ელექტრონული შესყიდვის პორტალის (ECCEP) მეშვეობით და მისი პირობების შესაბამისად. საკონსულტაციო შერჩევაში მონაწილეობის მისაღებად მონაწილეებმა უნდა გაიარონ რეგისტრაცია ECEPP-ის პორტალზე.

დეტალური ინფორმაცია იხილეთ შემდეგ ბმულზე:  

 

ecepp.ebrd.com/respond/8Z8E57V9YU