ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში, Design-Build მეთოდით, დუშეთის მუნიციპალიტეტში როშკა-არხოტის უღელტეხილი - სოფელ ამღას საავტომობილო გზის (მონაკვეთი: კმ 11+000 - კმ 26+183) და სოფლების: ახიელი-ჭიმღას დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის (მონაკვეთი: კმ 0+000 - კმ 2+164) მშენებლობისათვის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების და დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის საფუძველზე სამშენებლო სამუშაოების შესრულების სახელმწიფო შესყიდვა

გამოქვეყნებულია: 11 ნოემბერი 2022    /    ძალაშია: 11 ნოემბერი 2022

ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში, Design-Build მეთოდით, დუშეთის მუნიციპალიტეტში როშკა-არხოტის უღელტეხილი - სოფელ ამღას საავტომობილო გზის (მონაკვეთი: კმ 11+000 - კმ 26+183) და სოფლების: ახიელი-ჭიმღას დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის (მონაკვეთი: კმ 0+000 - კმ 2+164) მშენებლობისათვის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების და დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის საფუძველზე სამშენებლო სამუშაოების შესრულების სახელმწიფო შესყიდვა

 
 
შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 2022 წლის 11 ნოემბერი
 
წინადადებების მიღება იწყება: 2022 წლის 07 დეკემბერს
 
წინადადებების მიღება მთავრდება: 2022 წლის 12 დეკემბერს, 15:00 საათზე   
 
პრეისკურანტის სავარაუდო ღირებულება: 132,267.13 ლარი, დღგ-ს გარეშე
 
სახელშეკრულებო ღირებულება: 18,000,000.00 ლარი, დღგ-ს ჩათვლით 
 
 
დეტალური ინფორმაციის გასაცნობად გთხოვთ გამოიყენოთ შემდეგი ბმული: