2022 წლის 15 თებერვლიდან 2023 წლის 14 თებერვლის ჩათვლით პერიოდში, სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის თანამშრომელთა და მათი ოჯახის წევრთა ჯანმრთელობისა და სიცოცხლის კოლექტიური სადაზღვევო მომსახურების შესყიდვა

გამოქვეყნებულია: 29 ნოემბერი 2021    /    ძალაშია: 17 დეკემბერი 2021