2022 წლის განმავლობაში, სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის ადმინისტრაციული შენობის მოწყობილობების შეკეთებისა და ტექნიკური მომსახურების შესყიდვა

გამოქვეყნებულია: 29 ნოემბერი 2021    /    ძალაშია: 10 დეკემბერი 2021